Sputtr.com | Alternative Search Engine

Regjistruar

LISTA E PMB-ve, QE NUK LEJOHEN TE IMPORTOHEN POR VETEM TE ...

7 lista 2 lista e pmb-ve, qe nuk lejohen te importohen por vetem te tregetohen dhe perdoren: nr emri tregtar emri lendes aktive klasifikimi aplikuesi nr e data regjistrimit 1.

METODAT E LLOGARITJES SË ZHVLERËSIMIT

Nga ju kërkohet të përpiloni librat e duhur të llogarive për të regjistruar transaksionet dhe për të treguar mënyrën se si tepricat do të dukeshin në bilancin e gjendjes në datën 31 Dhjetor 2002.

REFUZOIIET

Komunds se Klines, e cila patundshmeri esht€ e regjistruar ne emdr te Milivoje Vuqkoviq, Golib Vuqkoviq dhe Stojan Vuqkoviq te cilet obligohen qe te njohin te 2. 2.

All Along the Watchtowers

sotme janë regjistruar 140 specie shpendësh, përfshirë skifterin, shqiponjën, shqipen e maleve, bufin e pyllit dhe bufin e madh. Këtu janë regjistruar shumë lloje amfibësh dhe zvarranikësh dhe

Mësimdhënësi, Punuan:

Në fillim u hetua që ishte zvogëluar dukshëm inferioriteti si te nxënësit e regjistruar më vonë në shkollë ashtu edhe te ata që kishin vështirësi në të nxënë, ...

“Kontrata”, lidhet sot me date prej dhe ndermjet paleve ...

... Ndermarrja “Fokus” Sh..p.k e regjistruar si person juridik ne Gjykaten e Frakfurtit, me vendim te Gjykates nr.3.dt.01.01.1991 me andrese ne Frakfurt, ...

UDHËZIMET RRETH VIZËS SË SHUMËLLOJSHMËRISË (LLOTARISË ...

Udhëzimet për të regjistruar një fotografi dixhitale Një fotografi dixhitale e juaja, e bashkëshort-it/es tuaj dhe secilit fëmijë duhet regjistruar në Internet së bashku me Formularin Elektronik të DV-së.

LISTA E KANDIDATEVE FARMACISTE TE REGJISTRUAR PER PROVIMIN E ...

lista_kandidateve_provimit_shtetit.pdf. nr. emer atesia mbiemer universiteti 1 iris arben hoxha u.t. 2 xhuljeta sotir doksani u.f.o. 3 rezarta arben dulo kristal 4 majlinda hetem dulo kristal 5 erjona ilir hysa kristal 6 eneo theodhor gjini ufo 7 klenida klement dasho ufo 8 florian besim kacaku ...

Universiteti: UN. I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” Fakulteti ...

Universiteti: UN. I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” Fakulteti: FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE . Dega: Biologji-Kimi : Regjistruar . ID Dega : ID Maturant

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit Mësimor-Shkencor të ...

I/e regjistruar në vitin akademik _____/_____ Kërkoj nga Këshilli profesional i Degës që të më lejojë punimin e diplomës me titull: Temën ...