Sputtr.com | Alternative Search Engine

Regnehistorier

Regnehistorier 4 A

En dag da jeg gik en tur fandt jeg 28 flasker. Jeg samlede dem sammen og gik ned til Brugsen. Jeg fik: • 2 kr. for 3 af flaskerne • 1 kr. for 10 af flaskerne

Regnehistorier 4 B

Der var en gang en mor og en far de havde 10 børn. Deres alder var:  13 år  9 år  5 år  11 år  10½ år  20½ år  17 år  14 år  16 år  1 år Hvor mage år var de tilsammen?

T idlig I ndsatsi M atematik T idlig I ndsats i M atematik

G: Regnehistorier G: Regnehistorier Lhiti •Løse regnehistorier. •Formulere egne regnehistorier. •Omsætte regnehistorier til regneudtryk. •Formulereregnehistorierudfra Formulere regnehistorier ud fra regneudtryk.

Regne- historier

4. klasse Utt 4. klasse Utt 4. klasse Utt 4. klasse Utt erslev Skole Regnehistorier erslev Skole Regnehistorier erslev Skole Regnehistorier erslev Skole Regnehistorier erslev Skole Regnehistorier 1 Side 2 Regnehistorier 1 Matematikopgaver lavet af 4. klasse til 4. klasse.

(Microsoft Word - \305RSPLAN i matematik 2.doc)

4 OVERSIGT over året Uge Aktivitet Materialer Læringsmål 33 34 Jubi Matematrix 2A Repetition fra 1. kl. 35 Mere om positionssystemet Matematrix 2A 1´ere, 10´ere og 100´ere, talfølger, penge samt regning med tal mellem 0 og 100 Regnehistorier 36 hyttetur 37 38 Mere om positionssystemet fortsat 39 Klasselæreruge: ...

KOLORIT 4 Grundbog - Af Ole Freil; Thomas Kaas

Find på regnehistorier,der handler om „plus“,og skriv dem ned. Find på regnehistorier,der handler om „minus“,og skriv dem ned. Fortæl nogle af historierne til hinanden. 120 + 256

En Verden med Matematik

fra Tegnedelen og lad dem fortælle regnehistorier for hinanden. På den måde styrkes også den mundtlige dimension, eleverne udvik ler deres sprog og kan anvende det i deres egen fremlægning.

Gribskov Skole

Eleverne arbejder individuelt og arbejder sig igennem bøgerne i det tempo der passer til dem. Der arbejdes med Regnehistorier fra Virkelig træning og Utrolige regnehistorier fra Gyldendal.

Evaluering af begrebsforståelse

Eleverne skal nu gøre følgende: • skrive regnestykket ned • løse opgaven og skrive svaret ned • lave en tegning, der passer til regnestykket eller • skrive en regnehistorier, der passer til regnestykket Man tager en samtale med de elever, hvor man observerer et af følgende på deres besvarelse ...

(Microsoft Word - Pressemeddelelse Virkelig Tr\346ning)

Opgaverne er alle tekst-opgaver, altså små regnehistorier, der om-handler emner fra elevernes dagligdag. En neddroslet version af Virkelig Træning kan ses på www.demo.virkeligtraening.dk .