Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rekendidactiek

Rekenonderwijs op de basisschool

18 advies knaw 1.2 Opdracht en samenstelling van de commissie De KNAW heeft de volgende opdracht geformuleerd: Breng in kaart wat er bekend is over de relatie tussen rekendidactiek en rekenvaardig-heid op grond van bestaande inhoudelijke inzichten en empirisch feitenmateriaal.

Analyse van een realistische en een traditionele rekenmethode ...

De commissie heeft de relatie tussen rekendidactiek en rekenprestaties onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat er te weinig gedegen onderzoek is om te beweren dat de ene rekendidactiek, realistisch of traditioneel, beter is dan de andere.

REKENONDERWIJS OP DE BASISSCHOOL Analyse en sleutels tot ...

Wat is er feitelijk bekend over de relatie tussen rekendidactiek en rekenvaardigheid? 2. Hoe kan er ruimte worden geschapen om te kiezen tussen rekendidactieken?

B B A A S S I I S S S S C C H H O O O O L L SAMENVATTEND ...

C Co on nc cllu us siie e 4 4..3 3 Binnen een bepaalde rekendidactiek bestaan er vaak grotere verschillen in de leerlingprestaties dan tussen verschillende rekendidactieken.

Hoofdstuk 4 'Rekendidaktiek'

Onvoltooid, niet gepubliceerd en eigenlijk nog niet eens een échte rekendidactiek, zo keek Freudenthal ruim veertig jaar later terug op het manuscript 'Rekendidak-tiek'.

Programmeringsstudie Rekenonderzoek in het primair onderwijs

Al met al geven de analyses aanleiding tot grote bezorgdheid over het niveau van het rekenonderwijs. 2.1 Knelpunten in de rekendidactiek Voor het theoretisch gefundeerde onderzoek zijn onderwerpen gekozen die op onderdelen het gebruik van bestaande rekenmethodes kunnen verbeteren, zodat de resultaten van ...

Cursus Rekenspecialist

Doelen • Kennismaking met huidige rekendidactiek in het basisonderwijs- Niveaus van oplossen en rol van modellen- Kolomsgewijs rekenen en progressief schematiseren- Verschillende vormen van oefenen • Reflectie: wat is bruikbaar in uw eigen onderwijs?

START CURSUS

START CURSUS Januari 2012 Voor leraren klas 4, 5 en 6 die hun deskundigheid en kennis op het gebied van rekendidactiek willen opfrissen en vergroten.

Professionalisering docenten rekenen in het (v)mbo

... om het referentiekader eigen te maken 2 Rekenen in het primair en voortgezet onderwijs (1 dagdeel) • Overeenkomsten en verschillen tussen rekenonderwijs van vroeger en nu • Inzicht in methoden die gebruikt worden in het primair en voortgezet onderwijs • Oefenen met rekenbewerkingen 3 Basis Rekendidactiek ...