Sputtr.com | Alternative Search Engine

Religjioze

LIRITË RELIGJIOZE LIRIA E MENDIMIT, E NDËRGJEGJES DHE E ...

LIRITË RELIGJIOZE LIRIA E MENDIMIT, E NDËRGJEGJES DHE E BESIMIT LIRIA PËR TË PRANUAR DHE NDËRRUAR RELIGJIONIN OSE BESIMIN, LIRIA PËR T'I MANIFESTUAR KËTO TË DREJTA >>Çdokush ka të drejtën e lirisë së mendimit, të ndërgjegjes dhe të besimit; kjo e drejtë përfshin lirinë e ...

Hasan - studente

hasan jashari zlatko zhoglev jonuz abdullai lËvizjetglobale politike dhe religjioze 2008

Dr. Zdenko Kodelja RELIGJIONI DHE EDUKATA NË SHKOLLË

Judaizëm, hinduizëm etj. Çdo njëra nga traditat religjioze vepron në kontekst të logjikës dhe se nuk ka zhvilluar të njëjten marrëdhënje ndaj botës dhe se nuk ka pretndime shejtnore.

Të kuptuarit teologjik të përmbajtjes dhe të natyrës së ...

Format tjera të religjionit primordial, jashta din'ul-islam-it, të cilat pretendojnë në rrënjën burimore religjioze ibrahimiane, konsiderohen forma religjioze teologjikisht të moduluara, të cilat dallojnë si në natyrë ashtu edhe në përmbajtje, sikurse janë religjioni judaist dhe kristian.

Program Change of Command CommanderKosovo Forces

Qëllimi i përbashkët i NATO's në Kosovë ka qenë të sigurojë ambient të qëtë dhe të sigurtë aty ku të gjithëve, pa dallime religjioze, racore apo etnike, iu ofrohet mundësia për të arritur potencialin vetanak.

II. MODULE NGA ÇËSHTJE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

Liritë religjioze: Një rrugë e gjatë ende ka mbetur për t'u udhëtuar: Liritë Religjioze dhe Siguria Njerëzore - 2. Definimi dhe Përshkrimi i Çështjes: Çka është Religjioni? - Çka është besimi? - Çka janë liritë religjioze?

PËR RADIOTELEVIZIONIN E KOSOVËS

RTK nuk do të transmetojë asnjë material, i cili me përmbajtjen e tij apo me tonin e tij, nxit krim apo urrejtje nacionale, religjioze, racore apo gjinore, intolerancë apo diskriminim kundër individëve apo grupeve. 15.2.

AMBASADA E SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS NË SHKUP ...

AMBASADA E SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS NË SHKUP, MAQEDONI Me 7 tetor të vitit 2002, Stejt Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i dorrëzoi Kongresit të SHBA-ve Raportin e katërt vjetor për liritë fetare (religjioze).

Islamitduhet kthyerimazhin

Duhet theksuar se religjionin Islam nuk duhet ta kuptojmë vetëm si fe, e cila propagandon vetën norma dhe parime etiko-morale, apo e cila përmban vetëm aspekte morale dhe religjioze.

STRATEGJIA KOMBTARE E REPUBLIKS S KOSOVS KUNDR TERRORIZMIT DHE P

Në frymën e kësaj edhe përbërja religjioze e popullatës sonë me shumicë islame mund të përdoret si element për zgjerimin e influencës në regjion.