Sputtr.com | Alternative Search Engine

Reljefa

(ŽIVOTNA SREDINA I MINERALNE SIROVINE)

reljefa) obuhvataju nadmorsku visinu, nagib terena, i druge karakteristike reljefa od značaja na rasprostranjenost pojedinih vrsta BIOTIČKI

TOPOGRAFSKA KARTOGRAFIJA (VII. sem, izborni predmet na ...

oblika reljefa Zemlje, koji općenito nazivamo fotiranje i posebno sjenčanje, nije geometrijski egzaktan kao prikaz izohipsama, ali može bitno pomo6i

MAŠINE I UREĐAJI ZA TRANSPORT NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA ...

Trasa-plan pruge zavisi od reljefa te-rena; dubine, obJika i dimenzija površinskog otkopa kao i od usvojene metode otkopavanja. Kada su velike razlike u nivoima u granicama otkopnog polja trasa pruga se razvija u obliku petlje (sl. 5a) izvlaĉnjaka (sl. 5b), spirale (sl. 5c) ili ...

KEPENOVA PODJELA KLIMA U CRNOJ GORI PRIKAZANA ...

To je posledica njenog matemati+ko-geografskog polo aja (41 0 39'-43 0 33'N i 18 0 26'-20 0 21'E), raš+lanjenosti i diseciranosti reljefa, premeštanja i su+eljavanja vazdušnih masa razli+itih fizi+kih osobina, karaktera podloge i drugih faktora.

G-100/11

Posljedica denudacije je snižavanje i zaravnjivanje reljefa što ovisi o geološkoj graĎi, tipu reljefa, vrsti vegetacijskog pokrova i o klimi nekog područja. Tri su faze razvoja reljefa: mladost, zrelost i starost.

29.4.2011 (petak)

izložba skulptura i reljefa od maslinova drva 15:00 15:00 - 17:00 Posjet maslinicima, područje Rastovca, Gustirne, Najevi,Vrsina Posjet uljari „Bilaja“, Najevi

DEKORATIVNA I ART RASVJETA

Kod tehničkih svjetiljaka naglasak je na energetski što učinkovitijem dostizanju potrebne razine horizontalne rasvijetljenosti (opća rasvjeta prostora), odnosno vertikalne rasvijetljenosti (akcentna rasvjeta slika, skulptura, reljefa, teksture zida i sl.) Kod dekorativnih svjetiljaka naglasak ...

OPŠTINSA KOVAČICA / MUNICIPALITY OF KOVAČICA

S druge strane, opština Kovačica poseduje odgovarajuće predispozicije za ovakvu vrstu sporta: velika prostranstva različitog reljefa (interesantna su područja brežuljkastog Alaša i prostora iza naselja Idvor, pored reke Tamiš), ali i blizinu gradskih centara odakle se očekuju korisnici golf ...

Augsnes skābums

Mācību grāmatās tiek paskaidrots, ka augsne ir Zemes virsējais irdenais slānis, kas gadsimtu gaitā veidojies no ie iem klimata un dzīvo organismu, kā arī reljefa ietekmē .

Katastarska opština Nova Gajdobra - Obnova premera građevinskog

Stereorestitucija granica vlasništva, zgrada, građevinskih objekata, voda i reljefa Katastarsko klasiranje i izlaganje podataka premera i klasa na javni uvid Izrada spiska kuća i azbučnog spiska