Sputtr.com | Alternative Search Engine

Reprezentand

A D E V E R I N Ţ Ă - reprezentând contribuţia datorată ...

ANEXA Nr.14 (ANEXA nr.26 la norme) Număr de înregistrare la angajator.....data..... A D E V E R I N Ţ Ă A. Date de identificare a angajatorului:

INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 „Cerere ...

INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod 14.13.04.13 Formularul se completează și se depune de ...

ASOCIAŢIA AD ASTRA

230 CERERE PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ŞI DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV Nume Anul Iniţiala tatălui Prenume Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală Judeţ/Sector ...

CASTIGATORII Campaniei Promotionale " Cramele Tohan i ...

CASTIGATORII Campaniei Promotionale " Cramele Tohan i " Extragerea din 05 Septembrie 2010 Total Castiguri: 100 baxuri Domeniile Tohani Feteas ca Regala (reprezentand 2 bax/ castigator; 1 bax =

CERERE PRIVIND DESTINA * IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN * LA 2% ...

Fundatia Sfanta Irina 10667150 RO11PIRB42017007 50001000 230 Num*r de operator de date cu caracter personal - 1067 Anexa nr. 1 CERERE PRIVIND DESTINA * IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN * LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI Nume ...

Societataea X a fost beneficiara unui imprumut nerambursabil ...

D 83 Societataea X a fost beneficiara unui imprumut nerambursabil in anul 2005. Din aceasta suma, organul de control a scazut veniturile reprezentand amortizarea investitiilor achizitionate si a impozitat cu 3% diferenta, rezultand impozit venit microintreprinderi .

INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 230 "Cerere ...

INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual" cod 14.13.04.13 Se completează de către persoanele fizice care au realizat, în anul 2005, venituri din salarii şi care solicită virarea unei sume de până la 2% ...

• referitor la re ţinerea la surs ă a impozitului ...

reprezentând pl ăţi anticipate pentru unele venituri din activit ăţi independente Urmare modific ării Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal aduse prin

Parametrii de selectare Situatia la : 31-3-2011 Interval ...

Parametrii de selectare Situatia la : 31-3-2011 Interval : -200000 < SOLD > 0 Zona de aplicare : Toate Societatile Ordonare : denumire NOTA Lista contine situatia soldului reprezentand comision restant la data 2011-3-31.

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Olteniței nr. 105, sector 4, Nr. Reg. Comerțului J40/6664/1991, CUI 369270 ("Societatea"), societate pe acțiuni de tip închis, deținând împreună acțiuni reprezentând 100% capitalul social, cu acordul nostru expres privind renunțarea la formalitățile de convocare prevăzute de lege și de ...