Sputtr.com | Alternative Search Engine

Reprezentira

DIGITALNA ANALIZA PADINA OTOKA RABA DIGITAL ANALYSIS OF THE ...

Metode Analiza reljefa temeljena na GIS metodama odnosi se u prvom redu na analizu digitalnog modela reljefa, pravilnu mrežnu matricu koja reprezentira kontinuirane promjene reljefa kroz prostor (Burrough, 1986).

ORGANIZACIJA

Hrvatsko grañansko društvo Crne Gore je nevladina, neprofitabilna udruga koja okuplja Hrvate čija je domovina Crna Gora, sa svrhom da promovira i reprezentira one interese hrvatske nacionalne i etničke manjine na koje prema Ustavu Crne Gore, meñunarodnim poveljama , deklaracijama i drugim ...

OSNOVNENE STATISTIČKE METODE ZA NEMATEMATIČARE

3. MJERE VARIJABILNOSTI 3.1. RASPON RASPON É Kod mjerenja mnogih pojava mo emo opaziti da se rezultati grupiraju oko jedne srednje vrijednosti. Jedino pod tom pretpostavkom i imamo pravo računati neku vrijednost, npr. aritmetičku sredinu, jer elimo da nam ona na neki način reprezentira ...

P R A V I L N I K

"Jednostavna geometrija" - Geometrijski objekat koji reprezentira jednostavan, povezani, homogeni element prostora. Jednostavna geometrija je nedjeljivi objekat.

Prof. dr. Vladimir Vukadinovic

Vanjsku sredinu reprezentira kompleks ekoloških faktora čije je osnovno svo-jstvo promjenjivost po vremenu (dan-noć, jutro, podne, godišnja doba itd.) i prostoru (geografska širina i duljina, nadmorska visina, udaljenost kopna od mora i dr.).

Objektno programiranje (C++)Objektno programiranje (C++)

2 • bazna klasa (nadklasa) • izvedena klasa (potklasa) • hijerarhija naslijeñivanja reprezentira odnos izmeñu baznih i izvedenih klasa

JAERA: Große Vielfalt - starker Service!

Od 1982. godine ime JAERA reprezentira opsežan skladišni program perforiranih i rebrasti Usluge dostave limova, istegnutih metala, valovitih i točkasto • fleksibilni i kratki rokovi isporuke - zavarenih rešetki kao i odgovarajućeg pribora. preuzimanje sa špediterom po vašem izboru ili Taj ...

Funkcija graničnih prihoda Funkcija graničnih troškova ...

Općenito, ako funkcija y = f ( x ) reprezentira neku ukupnu funkciju, tada je derivacija dy / dx njena granična (margi-nalna) funkcija. Obadvije funkcije mogu, naravno, biti prikazane grafički.

Slike, ki gredo dobro v prodajo

Očitno je, da rdeča barva pri vseh serijah ne glede na način uporabe deluje enako - kot potujitveni moment, saj nastopa bodisi kot tujek v kompoziciji in/ali podobi (1. serija), kot tujek v načinu prezentacije, ki hkrati reprezentira nek manko (2. serija), ali pa je slikam dodana nakna-dno, kot ...

Senka Gazibara

UVOD U hrvatskoj dječjoj knji evnosti Sanja Pilić reprezentira primjer „usmjerenog ludizma". 1 Stjepan Hranjec navodi kako su svi njezini tekstovi namijenjeni djeci prepoznatljivi po jezičnoj igri, otkvačenosti, dakle, duhovito izokrenutom pogledu na svijet.