Sputtr.com | Alternative Search Engine

Respondenten

Derivative Works 3.0 Netherlands License Dr. Floor Basten ...

Welke respondenten worden via welke methode geselecteerd? Opties hiervoor zijn selectie uit het netwerk van de professionals of via systematische aselecte steekproef (elk n-de huis in bijvoorbeeld 18 straten).

Marktwerking in de zorg

Binnen deze typen zorgorganisaties zijn de respondenten verdeeld in bestuurders, middenmanagement en professionals. In totaal zijn er een twintigtal interviews afgenomen.

Multivariate Data Tools in Analysis

Multivariate Data Tools in Analysis www.vormit.nl 27 februari 2002 Pagina 5 van 8 Cluster Analysis Binnen een cluster zitten respondenten met dezelfde kenmerken Clusteranalysis = segmentation;buying behavior;new product opportunities Variabelen die onderling correleren worden in een factor samengebracht ...

Hoofdstuk 1 - Inleiding

Eigenschappen respondenten Noot: ª= responserate, 1= functionele beschrijving woning, 2=belevingsgerichte beschrijving woning, 3=functionele beschrijving woonomgeving en 4= belevingsgerichte beschrijving woonomgeving, r=rood, g=geel, b=blauw, g=groen. 4.1.2 Procedure Er is gekozen voor het verspreiden ...

MØNSTERBRYDNING OG REPRODUKTION AF UDDANNELSESMÆSSIG ARV

Reproduktion af den uddannelsesmæssige arv, kan være positivt i tilfælde, hvor respondenten reproducerer en lang videregående uddannelse, og negativt i tilfælde, hvor respondenten reproducerer forældrenes manglende uddannelse.

Attitudevorming ten opzichte van leenwoorden: Belgisch ...

Zij wenste geen kwantitatief onderzoek te voeren, maar ging de precieze aard en inhoud van de meningen van de respondenten bestuderen. Kwantitatieve analyses werden onder meer uitgevoerd in Denemarken, Zweden en Noorwegen.

Hard of zacht pianostemmen: wat is het verschil voor de oren ...

In totaal heeft 33% van respondenten regelmatig last heeft van oorsuizen, hyperacusis en/of vervorming. Slechts 20% van de respondenten geeft aan nooit klachten te hebben ten aanzien van het gehoor.

Cognitieve gedragstherapie bij het chronische ...

Methode Door middel van een enquête, uitgezet op diverse nieuwsgroepen op internet, zijn de gerapporteerde subjectieve ervaringen verzameld van 100 respondenten die deze therapie hebben gevolgd.

Bijlagen Bijlage 2 Samenstelling Begeleidingscommissie ...

Bijlagen Bijlage 1 Literatuuroverzicht Bijlage 2 Samenstelling Begeleidingscommissie Bijlage 3 Respondenten Bijlage 4 Vuurwapenoverzicht

BURGERPANEL NOORDOOSTPOLDER Tweede peiling: verkeer en vervoer

Huishoudenssituatie respondenten t.o.v. panelleden en inwoners Noordoostpolder*, in % 0 10 20 30 40 50 Alleenstaand Samenwonend zonder kinderen Samenwonend met één of twee kinderen Samenwonend met meer dan twee kinderen Eénoudergezin Respondenten Panelleden Noordoostpolder * alleen 18+ Alle dorpen en wijken uit ...