Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rfaqe

Pr nntmujorin e vitit 2005, Kontrolli i Lart i Shtetit nga ...

• Bashkinë Sarandë, në vlerën 20 640 000 lekë, si llogaritje e gabuar e vler ë s 2% t ë lejes s ë nd ë rtimit, t ë mosaplikimit t ë tarifës për m 2 dhe t ë mosderdhjes s ë detyrimit 10% t ë kontratave me sip ë rfaqe 0-200 m 2.