Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rgjithsh

Guide DA mai2011 Mirom2 - Albanais

1 MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME, TEJOQEANIKE, BASHKËSIVE TERRITORIALE DHE IMIGRIMIT Sekretariati i p Ë rgjithsh Ë m p Ë r imigrim dhe integrim UDHËZUES PËR AZILKËRKUES 2011 Informatë dhe orientim

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

... mbështetja e këtij plani afatgjatë, do të bëhet me një rritje vjetore konstante t ë buxhetit të mbrojtjes 2% të PPB n ë vitin 2008, duke ruajtur këtë nivel deri në vitin 2013; - supozimet e mësipërme mbështeten në parashikimin e rritjes së Prodhimit t ë P ë rgjithsh ë m Bruto (PPB ...