Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rmbajtje

www.ksdinamo.com

- Në fund të këtij neni shtohet paragrafi me këtë përmbajtje:"Këshilli i Ministrave përcakton kriteret dhe masat e sponsorizimit nga personat juridikë publikë.".€€€

fevr alb ZA PDF

2 2 P¨RMBAJTJE Të nderuar, GAZETË Dëshirojëme Jutandajlajminemrekullueshëm setashmëngamuajiiardhëshëmpresimfillimine ndërtimittë ,,Shtëpisëtonë"tëpërbashkët.