Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rolniczych

Information communicated by Member States regarding State aid ...

... active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No 70/2001 (2011/C 231/05) Aid No: SA.33427 (11/XA) Member State: Poland Region: Poland Title of aid scheme or name of company receiving an indi­ vidual aid: Program pomocy dla rolników, producentów rolnych, rodzin rolniczych, w ...

PRONAR WHEELS CATALOGUE KOLA

Średnica obręczy Rim diameter z ¢ ¨ ¦ ¤ ¤ 3P[NJBS LP B Wheel size ¢ ¦ § Rozmiar opony Tire size ¢ ¦ ® £ ± *MP ô Î PUXPSØX QS[Z ÌD[B Number of bolt holes ...

EFFECT OF CUTTING SIZE ON PROPAGATION EFFICIENCY OF ...

Effect of bulb storage temperature on contents of soluble sugars, ABA, cytokinins and the in vitro regeneration in Fritillaria imperialis L. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 437: 335-341 (in Polish).

General/Mixed Industry Byproducts

Bosiacki, M. and Tyksinski, W. Prace z Zakresu Nauk Rolniczych 95: 253-263. (2003); ISSN: 0079-4708 Descriptors: brown coal/ cadmium/ chemical composition/ crop quality/ fruits/ heavy metals/ leaves/ lettuces/ pine bark/ plant composition/ radishes/ roots/ sawdust/ straw/ substrates/ tomatoes/ wheat ...

Literatura

eksploatacyjne biogazowni rolniczych. Zaprezentowana została technologia ADA, która znacząco wpływa na stabilizację procesu biodegradacji.

L.P. TITLE

Zootechnika 0137-1770 209 Roczniki Bieszczadzkie 1233-1910 210 Roczniki Gleboznawcze 0080-3642 211 0138-080X 212 0080-3650 213 Roczniki Nauk Rolniczych. Seria C: Technika Rolnicza 0080-3677 214 Roczniki Naukowe Zootechniki 0137-1657 215 Roczniki Naukowe Zootechniki.

Land Rover fire truck modernization for improving ...

Land Rover fire truck modernization for improving transportation needs ofthe forestry farms and tree nurseries Industrial Institute of Agricultural Engineering PrzemyslowyInstytut Maszyn Rolniczych Starolecka 31, 60-963 Poznan ; tel: +4861 8712230 ; fax: +4861 8793262 Adam P. Dubowski -Mobile ...

ZAKTUALIZOWANA LISTA POLSKICH CZASOPISM WEDËUG RANKINGU ...

102. Prace Naukowe IBMER C 103. Prace z Zakresu Nauk Le*nych (PTPN) C 104. Prace z Zakresu Nauk Rolniczych (PTPN) B/C 105. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich B 106.

REFERENCES

Zeszyty Problemowe Postepow Nauk Rolniczych 458, pp. 205-217. (in Polish with English summary). GROMIEC, M.J. (ed.) (1992), Methodology for delineating and specifying significant point sources in the catchment of water intake: the North Pipeline case study.

Clematis L. clematis

Prace Komisji Naukowe Rolniczych i Komisji Naukowe Lesnych [published 1991] 63:15 B20. Dirr MA. 1990. Manual of woody landscape plants: their identification, ornamental characteristics, culture, propagation, and uses.