Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rshtatsh

Strategjia_SKPAK_al

... nyr—q—t—mundt—plot—so jn—nevojatetyre* v4—p—rmir—sohetp—rgjegj—sia eshkol limitt— nx—n—sve me aft—sit—kulzuara*t—p—rmbushet detyrimiq—atakan—p—rnevojatestudent—ve meaft—sit—kulzuar* v4—promovohetkrijimi inj—mjedisi arsimort— p—rshtatsh—mdhegjith—p ...

Fëmijët e bëjnë të ardhmen e Kosovës Deca uređuju ...

Gjeni tituj të p • ë rshtatsh ë m për të përbashktën e këtyre fjalëve!" Nëse nxënësit dhe nxënëset nuk i gjejnë titujt 1 vetë: „Këtu i kam katër tema - arsimi, infrastruktura dhe mjedisi, ekonomia, bashkëjetesa - a mund t'i ven-• dosni në fushat përkatëse?"