Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rudnin

AKTUALNO o kolektivni pogodbi: - VSEBINA kolektivne pogodbe ...

Oktober 2008 Povzetek KP za nekovine za potrebe SMBr-KNSS Stran 1 od 28 Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

Jejmo zdravo tudi pozimi

82 Kako izbrati zdravo in polnovredno hrano? Jejmo zdravo tudi pozimi Avtor: Katja Mohorič Zdrava hrana je tista, ki ni ali je čim manj kemijsko obdelana, ki je pridelana na nara-ven način, ki raste v dobri zemlji, gnojeni z naravnimi gnojili, ki vsebuje čim več mine-ralnih snovi, rudnin ...

DIVJA SOLATA

Tako si že v mesecu marcu začnemo obnavljati čez zimo izčrpane telesne zaloge vitaminov in rudnin ter očistimo organizem. 1. REGRAT (Taraxacum officinale) Regrat je ena prvih divjih solat spomladi.

Oreščki - jih znamo vključiti v prehrano?

Mandlji vsebujejo okoli 50 % maščob, 20 % beljakovin in 15 % sladkorjev, vitamine B-skupine, vitamin E, med vsemi oreščki največ kalcija, ki ga telo veliko lažje sprejme kot iz mleka, veliko kalija, magnezija, fosforja, železa in drugih rudnin.

SEZNAM KOLEKTIVNIH POGODB

Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije 110 11. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije 120 12.

ZDRAVAPREHRANA INVZDRŽEVANJE NORMALNETELESNETEŽE1

300 Zdrav Obzor1992; 26 davsebujejozadostnokoličinoživljenjskopomembnihhranil (vitaminov, rudnin, esencialnihmaščobnihkislininaminokislin) terdanisokontaminirana.

(Microsoft Word - Pravilnik varnost in zdravje pri delu-povr ...

*len Na nahajaliö*ih rudnin, na katerih so bile z raziskovalnimi vrtanji ugotovljene talne vode, morajo biti opravljene hidrogeoloöke preiskave, s katerimi se ugotovijo: struktura, razprostiranje, izdatnost in hidravli*ne zveze vodnatih plasti z vodnimi tokovi in zbiralniki izven omejenega obmo*ja ...

Zdrave akvarijske ribe -kako?

Deformacija ökrûnega pokrova 12.1 Pomanjkanje rudnin Do bolezni pomanjkanja hranil lahko pride, kadar ribam primanjkuje pomemb-nih rudnin. Ribe v akvariju so odvisne do topnih rudnin in elementov v sle-dovih, ki jih absorbirajo preko ökrg in koûe.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP)

člen Na območjih rudnih nahajališč, ki so pomembna za dolgoročni razvoj Socialistične republike Slovenije, ni dovoljena poselitev ali drugi trajni posegi v prostor, ki bi omejevali ali onemogočali izkoriščanje rudnin.

UREDBA (ES) ŠT. 882/2004 EVROPSKEGAPARLAMENTA INSVETA zdne ...

... živilinkrme, nalezljivimiživalskimiboleznimi, stranskimiživalskimiproizvodi, ostankiinonesnaževalci, nadzorominizkoreninjenjemživalskihbolezni, kivpli-vajonajavnozdravje, označevanjemživilinkrme, pesti-cidi, živilskimiinkrmnimidodatki, vitamini, rudnin-skimisolmi ...