Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ryzyka

CZYNNIKI RYZYKA POGRUBIENIA KOMPLEKSU BŁONY WEWNĘTRZNEJ I ...

annales academiae medicae stetinensis roczniki pomorskiej akademii medycznej w szczecinie 2008, 54, 2, 22-32 katarzyna fischer czynniki ryzyka pogrubienia kompleksu bŁony wewnĘtrznej i Środkowej oraz rozwoju blaszki miaŻdŻycowej w tĘtnicach szyjnych u chorych na toczeŃ rumieniowaty ...

Znajomość czynników ryzyka chorób układu sercowo ...

Znajomość czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród żołnierzy polskiej armii 273 Cardiovascular diseases risk factors knowledge among soldiers of the Polish Army Olszewski R. 1, Grabysa R. 2, Kwasiborski P.J. 3, Makowski T. 4, Warmiński J. 5, Szczechowicz R. 1, Kubik L ...

Dyslipidemia jako ważny czynnik ryzyka chorób sercowo ...

Dyslipidemia jako ważny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Metody postępowania prof. dr hab. med. Barbara Cybulska, prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak 1.

WYSTĘPOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH ZE ...

annales academiae medicae stetinensis roczniki pomorskiej akademii medycznej w szczecinie 2008, 54, 3, 31-47 jacek fliciŃski wystĘpowanie i czynniki ryzyka dolegliwoŚci bÓlowych ze strony ukŁadu ruchu oraz urazÓw sportowych u studentÓw instytutu kultury fizycznej uniwersytetu ...

AS/400 Control Matrix

Preparer: [ ] Reviewer: [ ] AS/400 Control Matrix Page 1 of 10 AS/400 Control Matrix Business Process: Program Section Specific Control Objectives Risk Effect(s) Audit Tests Performed Results Workpaper Access methods should be limited to methods established by system ...

Częstość występowania, śmiertelność oraz czynniki ...

Pol. 2009; 17, 1: 32-38 słowa kluczowe: delirium, czynniki ryzyka, majaczenie wśród chorych w podeszłym wieku. www.gp.viamedica.pl 38 Gerontologia Polska 2009, tom 17, nr 1 PIŚMIENNICTWO 1.

Solvency II

1 The European Union Solvency II Directive is due to be implemented by 2012. Covering over 30 countries it is the biggest ever exercise in establishing a single set of rules governing insurer creditworthiness and risk management.

Ocena wybranych parametrów bariery antyoksydacyjnej i ...

W grupie dzieci z obserwowanymi czynnikami ryzyka stwierdzono statystycznie znamiennie większe stężenie TC, LDL-C i TG oraz mniejsze wartości HDL-C. Aktywność peroksydazy gluta-tionowej była statystycznie znamiennie większa u tych dzieci ...

Safety and health at work is everyone's concern

*Risk assessment essentials i BasiC inFORmatiOn & Risk assessment-GeneRal * BasiC inFORmatiOn & Risk assessment-Gene Ral i Risk assessment essentials Safety and health at work is everyone's concern It's good for you It's good for business

Otyłość jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia ...

Otyłość jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia prof. dr hab. med. Barbara Zahorska-Markiewicz 1) Dagenais GR., Yi Q., Mann JF. i wsp.: