Sputtr.com | Alternative Search Engine

Saburavebi

Zravi: Zravi: Zravi: Zravi:

18. saburavebi saburavebi saburavebi saburavebi:::: 18.1 dasaSvebia mxolod sagzao standartuli (ara slikebi an naxevrad slikebi) saburavebi. 18.2 saburavebis da diskis zomebi. radiusi ...

www.y iokohama raf. aglaZis 39

iokohama raf. aglaZis 39. b . 822 341085 . www.yokohama.ge . www.y . okohama-online.com msubuqi da naxevradmsubuqi saburavebi

Elementary Basics - ©Nana Shavtvaladze www.lsgeorgia.com 2

SeamowmeT saburavebi tu she-idz-le-ba ben-zi-ni min-da sav-se ba-ki ai tkve-ni khur-da she-a-mots-met sa-bu-ra-ve-bi ©Nana Shavtvaladze www.lsgeorgia.com 4 Time What time is it? At what ...

Chveni garemo 10 2

filtri da SeecadeT, rom Tqveni avtomobilis saburavebi saTanadod iyos gaberili sawvavis moxmarebis efeqtianobis misaRwevad; • mokle manZilebze gadaadgilebisas isargebleT matarebliT an avtobusiT.

V-2. wnevis Semcirebis da gazrdis xerxebi

... vidre msubuqisas. gansakuTrebiT ganieri saburavebi mzaddeba im satvirTo avtomobilebisTvis, rom-lebic udabnoSi qviSaze moZraobisTvisaa gamiznuli (nax. 3).

V-2. rogor SeiZleba SevamciroT an gavzardoT wneva

... vidre msubuqisas. gansakuTrebiT ganieri saburavebi mzaddeba im satvirTo avtomobilebisTvis, rom-lebic udabnoSi qviSaze moZraobisTvisaa gamiznuli (nax. 3).