Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sanaciju

[eher-}ehajin most

Projekat sanacije, rekonstrukcije i konzervacije Mosta imao je za zadatak, prije svega, konsolidaciju (sanaciju) same strukture u cilju njene za{tite od daljeg propadanja, i, s druge strane, koliko je to mogu}e, vra}anje autenti~nosti objekta u dijelovima u kojim je izgubljena. 4 INTRODUCTION UVOD By the law ...

WATER AND ENVIRONMENTAL SANITATION STRATEGIC PLAN

water and environmental sanitation strategic plan table of content: 1. foreword 1.1. sdpwes elaboration team 1.2. strategic planning 1.3. sdpwes designing methodology 1.4.

TO ENSURE PERMANENT QUALIT

water and environmental sanitation strategic plan water supply municipality of bihac with adequat to provide all consumers in the e water quality and quantity strategic

Klini*ka ispitivanja efikasnosti ispuna kod «tunel ...

Materijal i metod Ispitivanje je obavljeno kod pacijenata Klinike za bolesti zuba Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beo-gradu, kod kojih je postavljena indikacija za mikrokonzer-vativnu sanaciju aproksimalnih lezija kermet glas-jonomer cementom.

Croatia Debt Market Assessment

VALUE (EUR) I SSUE VALUE (EUR MN ) N OMINAL INTEREST RATE I SSUANCE DATE M ATURITY DAB-O-03CA Dr avna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 1 105 8,000% 19.12.2000. 19.12.2003 DAB-O-05CA Dr avna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 1 225 8,375% 19.12.2000. 19.12.2005 HZZO-O-047A ...

GIBLJIVE CIJEVI Flexible tubes

Duplostjena gibljiva cijev koristi se za sanaciju postojeæeg dimnjaka ili njegovih dijelova, gdje to nije moguæe izvesti krutim cijevnim elementima (jednostjeni dim. elementi).

Analiza upotrebe i ispoljavanja ne eljenih dejstava ...

Da bismo uporedili efikasnost i bezbednost lekova, kao i ukupne troškove njihove primene, uključujući i one koji se odnose na sanaciju eventualnih ne eljenih dejstava, moramo sprovesti planska ispitivanja na definisanoj populaciji boles-nika.

Rigips završni radovi

RIKOMBI-KONTAKT Namena Priprema i nanošenje Tehnièki podaci Podloga za sve betonske površine, koje su najèešæe veoma glatke, zamašæene i sa otvorenim porama. • poboljšava vezivanje za beton: maltera, glet masa i lepka za gipskartonske ploèe, • obavezna je upotreba kod betona koji ...

HRVATSKA Country Economic Memorandum

... CROSEC Croatian Securities Commission (Komisija za vrijednosne papire ) CSIPO Croatian State Intellectual Property Office ( Dr avni zavod za intelektualno vlasništvo ) DASB State Agency for Deposit Insurance and Bank Rehabilitation ( Dr avna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ) EAs ...

One Century of the Croatian Geological Survey

Stoljeće djelovanja Povjerenstva - Institu-ta ima nezaobilaznu ulogu u razvoju geološke struke u Republici Hrvats-koj, ponajprije izradom geoloških karata različitih mjerila i namjena, ali i primjenom geološke znanosti u prak-si, kao npr. istraživanja za vodoop-skrbu, sanaciju klizišta, mineralne ...