Sputtr.com | Alternative Search Engine

Saponifikacija

DERIVATI KARBOKSILNIH KISELINA

Estri karboksilnih kiselina bazna hidroliza estara •Bazna hidroliza estara naziva se saponifikacijaSaponifikacija se koristi za izradu sapuna •Bazna hidroliza se izvodi u vrelim rastvorima baza, kao što je NaOH •Karboksilna kiselina reaguje sa hidroksidnim jonom pri čemu nastaje ...

LIPIDI

HEMIJSKE OSOBINE I KARAKTERISTIKE MASTI I ULJA • Saponifikacija masti i ulja • Transesterifikacija • Hidrogenacija ulja • Uţegnuće masti i ulja • Polimerizacija ulja • Karakteristike masti i ulja (saponifikacioni i jodni broj)

KI PRISTUP KORELIRANIM SADRŽAJIMA U PRIRODOSLOVLJU

saponifikacija. nau čiti shematski prikazati gra ñu molekula sapuna i detergenata; samostalno pokusom izvesti reakciju saponifikacije; pokusima usporediti svojstva sapuna

đivanje peroksidnog broja

Princip Saponifikacija masti i ulja se vröi pomoću alkoholnog rastvora kalijum-hidroksida poznatog titra, a viöak neutroöenih alkalija se retitrira rastvorom hlorovodonične kiseline.

IZABRANA POGLAVLJA SUDSKE MEDICINE

Saponifikacija Saponifikacija-leš u vla nom mediju (npr. ilovači) ili u vodi-započinje u optimalnim uvjetima nakon 1-2 mjeseca (iznimno 2-3 tjedna)-napreduje od površine tijela u dubinu-dugotrajan proces, mo e trajati godinama

ISPITI KOJI SE MOGU POLAGATI I BODOVI NA ISPITU

Esterifikacija i saponifikacija. Mast i sapuni. Ugljeni hidrati. Polisaharidi i celuloza. 14. Belančevine: proste i složene belanč. evine. Osnovnu literaturu za pripremu ovih ispita č

MASTI U HRANI I ISHRANI Predava č : prof. drSla ñ anaäobaji ć

15 CH 2 CH CH 2 OC OR 1 OC OR 2 OC OR 3 NaOH lipaza CH 2 CH CH 2 OH OH OH + R 1 COONa R 2 COONa R 3 COONa 2) Hemijskeosobine saponifikacija (gradjenjesapunasaalkalijama) ... 21 ULOGA MASTI U ISHRANI 1. Energetske materije i rezervne materije 2. Izvor esencijelnih masnih kiselina (neophodnih za sintezu eikozanoida) i ...

PRIJEDLOG PROGRAMA ZAVRŠNOG ISPITA

... esterska, peptidna, glikozidna.-organski spojevi, svojstva, podjela; - ugljikovodici, skupine, fizička i kemijska svojstva, nomenklatura, k-reakcije, adicija, supstitucija; - organski spojevi s kisikom i dušikom, skupine, dobivanja, svojstva, oksidacija, redukcija, esterifikacija, saponifikacija, ...

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINE Predmet: SUDSKA MEDICINA

Saponifikacija leša. 16. Sasušine na lešu i mumifikacija. 17. Supravitalni ivot i supravitalne reakcije. 18. Utvrdjivanje vremena nastanka smrti.

- Definicija obdukcije, vrste obdukcija, razlika sudske i ...

... meningea media, klinička slika - slobodni interval, subduralni hematom) sta je obdukcija, spec.obdukcije, obd.zapisnik, obdukcija unutrasnjih organa sa rezovima ali ne detaljno, svako je dobio neku povredu(ustrelina,razderina,oguljotina...) ,tanatologija (mr.mrlje,ukocenost,mumifikacija,saponifikacija...