Sputtr.com | Alternative Search Engine

Savijanja

STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF MARINE RISER

Određeni su pomaci i zaokreti podizača, uzdu ne sile, momenti savijanja, tangencijalne sile, te modovi i frekvencije prirodnih vibracija strukture.

UZDU NA ČVRSTOĆA KONTEJNERSKOG BRODA LONGITUDINAL STRENGTH ...

Krivulje raspodjele poprečnih sila i momenata savijanja za stanje krcanja br.17 Figure 7. Transversal forces and bending moments distribution curves for loading condition no. 17 2.4.

DETERMINATION OF DESIGN WAVE BENDING MOMENTS BY HYDRODYNAMIC ...

modifikaciji linearnih rezultata da bi se obuhvatili nelinearni učinci (različiti progibni od pregibnih valnih momenata savijanja). Ključne riječi: valni momenti savijanja, neposredna hidrodinamička i statistička analiza

CREVO 1 SN

DKOL. CREVO 1 SN Nazivartikla DN d1 d2 d3 Radnipritisak Rasprsk. pritisak min. radijus savijanja Te ina mm mm mm mm bar bar mm kg/m 1 SN DN 06 6 6.4 13.4 11.1 225 900 100 0.28 1 SN DN 08 8 7.9 15.0 12.7 215 850 115 0.32 1 SN DN 10 10 9.5 17.4 15.1 180 720 130 0.40 1 SN DN 12 12 12.7 20.6 18.3 ...

Strojarstvo 52 (2) 181-186 (2010) B. GRIZELJ et. al., Effect ...

Ova pojava se može vidjeti kod savijanja u V-alatu uz mali radijus vrha alata i malen kut žiga, što je pokazano u ovom radu. Branko GRIZELJ 1) , Josip CUMIN 1) and Dejan GRIZELJ 2) 1) Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Mechanical Engineering ...

TEORIJSKA I EKSPERIMENTALNA ANALIZA ZAVARENE KONSTRUKCIJE ...

Izvedeni zavareni spojevi pripadaju klasi kvaliteta II B. TEORIJSKA ANALIZA OPTEREĆENJA REDUKTORA Nosač satelita planetarnog dela reduktora za pogon rad-nog točka bagera je opterećen pogonskim momentom i poprečnim silama savijanja.

ČELICI ZA ARMIRANJE BETONA STEELS FOR CONCRETE REINFORCEMENT

... tečenja R eH, (N/mm 2) ili R p0,2, najmanje 220 240 400 400 3) Zatezna čvrstoća R m, (N/mm 2), najmanje 340 360 500 500 4) Izdu enje A 10 (%), najmanje 18 18 10 10 prečnik trna 2d 0 2d 0 5d 0 5d 0 5) Savijanje ugao savijanja 180 0 180 0 90 0 90 0 prečnik trna--7d 0 7d 0 ugao savijanja--45 0 45 0 6) Povratno savijanje ugao povratnog savijanja- ...

Neven Hadžić, Maro Ćorak, Joško Parunov, Kalman Žiha ...

zajedničkim djelovanjem uzdužnih momenata savijanja na mirnoj vodi i na valovima, kako u progibu tako i u pregibu, preuzete se preporuke Međunarodne organizacije za pomorstvo

POLIETILENVISOKEGUSTOĆE HDPE-80&HDPE-100

hdpe cevi za vodu_cijevi za v... hdpe cijevizavodu polietilenvisokegustoĆe hdpe-80&hdpe-100 graĐevinskimaterijal hlad u.t.o. sdr27,6 (s-13,3) pn6 sdr17 (s-8) pn10 sdr11 (s-5) pn16 sdr9 (s-4) pn20 d(mm) Šifra s kg/m Šifra s kg/m Šifra s kg/m Šifra s kg/m cijevizavodu ...

LOADING CAPACITIES CURVES FOR I-SECTION RUNWAY BEAMS ...

Analiza naponskih stanja usled lokalnog savijanja pojasa I nosaač, Transport u industriji, str. 337-342, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1994.