Sputtr.com | Alternative Search Engine

Schorze

ALKOHOLIZM I NARKOMANIA A MAKRO- I MIKROPIERWIASTKI W ...

Coraz wiêks z¹ rolê przypisuje siê zaburzeniom gospodarki „pierwiastków ¿ycia" w wielu schorze-niach neurologicznych i psychiatrycznych (tak¿e u osób uzale¿nionych od alkoholu) (47).

Ocena arteriograficzna czynnościowego zwężenia pnia ...

Zwężenie pnia trzewnego, którego powodem był ucisk przez to więzadło po raz pierwszy opisał Dunbar w 1965 roku i wówczas określono zespół dolegliwości związanych z tym schorze-niem, nadając mu nazwę „zespołu więzadła łukowatego pośrodkowego" (MALS, median arcuate ligament ...

Wirtualna kolonoskopia CT — nowa metoda oceny patologii ...

Aktualnie największy koszt społeczny przypada oczywiście na raka jelita grubego i to głównie na to schorze-nie ukierunkowane są wysiłki diagnostyczne i badania przesiewowe.

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

Nie by‡a operowana, jedynym schorze-niem nie-ginekologicznym by‡a niedoczynnoúÊ tarczycy, obecnie w stanie eutyreozy przy suplementacji L-tyrok-syny 50 mcg/dobŒ.

Związek zaburzeń depresyjnych nawracających z płcią ...

W większości współczesnych społeczeństw schorze-nie to dotyka kobiet niemal dwa razy częściej niż mężczyzn, o czym świadczą zarówno liczba pacjent ów, jak i badania społeczne [1].

Niedokrwistość u chorych na drobnokomórkowego raka płuca ...

Charakter schorze-nia oraz specyfika agresywnej terapii powodują, że u cho-rych na SCLC często występuje polietiologiczna niedokrwi-PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Informacje: Pracownia Schorze ń Jelitowych - tel. (061) 8 ...

Informacje: Pracownia Schorze ń Jelitowych tel. (061) 8 544 905, e-mail schorzenia.jelitowe@wssepoznan.pl Pracownia Bada ń Ogólnych tel. (061) 8 544 907, e-mail pracownia.ogolna@wssepoznan.pl

Tomografia komputerowa w rozpoznawaniu ostrych schorzeń jamy ...

Tomografia komputerowa w rozpoznawaniu ostrych schorzeń jamy brzusznej Bogdan Pruszyński Terminem „ostry brzuch” określamy zespół kliniczny charakteryzujący się nagle występującym, silnym i nieustępliwym bólem.

Kolejka oczekuj ących na ś wiadczenia opieki zdrowotnej w ...

Kolejka oczekuj ących na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe według profili schorze ń oraz zakresu świadcze ń w Lubelskim

Diagnostyka alergii u dzieci

wprowadzenie skutecznej terapii schorze* alergologicznych poprzez: - wykluczenie wspóøwyst*puj*cych alergenów - leczenie farmakologiczne - swoist* immunoterapi* Nast*pstwem stwierdzenia schorze* alergologicznych powinno by* odpowiednie post*powanie terapeutyczne.