Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sekretarjem

Učenje človekovih pravic - Tematski dosjeji 3

... ki so skupaj z našim neprecenljivim generalnim sekretarjem Alek-sandrom Begantom, kot ponavadi, nesebično pomagali pri organizaciji in izvedbi tega mednarodnega dogodka.

Slovenski avtomobilski grozd na Kitajskem

Z izvršnim podpredsednikom in generalnim sekretarjem združenja SATA je direktor ACS uskladil podrobnosti pogodbe o dolgoročnem sodelovanju ter izmenjavi informacij med združenjema.

VLOGA JAVNE UPRAVE PRI PRENOSU OBLASTI

VLOGA DRŽAVNE UPRAVE PRI PRENOSU OBLASTI Uprava pomaga novim ministrom in državnim sekretarjem ter predstojnikom organov v sestavi pri vpeljavi v delo na različne načine: ...

P O S L O V N I K o delu Komisije za ugotovitev podlage za ...

... določa sestavo Komisije za obravnavo vlog in vodi seje, - seznanja se z vlogami in v sodelovanju s sekretarjem odloča o nadaljnjem postopku, - pri izvajanju nalog Komisije koordinira sodelovanje med ZRSZ, ...

POMEN POSLOVNEGA SEKRETARJA ZA U * INKOVITO VODENJE

Seveda moramo kar na za*etku poudariti razlo*ek med sekretarjem (tajnikom) kot vodilno osebo (mnoge visoke funkcije namre* tako imenujemo) in takim sekretarjem, ...

Osnovne informacije Zasedanje Generalne skupščine ...

dobro priložnost za izmenjavo mnenj med generalnim sekretarjem in državami članicami. Tovrstna praksa se bo nadaljevala tudi za časa petinšestdesetega zasedanja.

Glasilo Turistične zveze občine Sevnica, april 2006, letnik ...

sekretarjem službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko Francijem Rokavcem usklajevala projekt obnove fasade Sevniškega gradu, ki je bil lani

POSLOVNO KOMUNICIRANJE

1 - BONTON IN POSLOVNI PROTOKOL Usposabljanje v skupinski delavnici namenjamo direktorjem, vodjem, projektnmi vodjem, strokovnim sodelavcem, in tudi vsem tistim, ki opravljajo operativna, organizacijska ali administrativna in druga dela, poslovnim sekretarkam in sekretarjem, tajnicam in ...

Izzivi vojaškega poklica in pogodbene rezerve

... drugim se je na neformalnem srečanju v Sevilli slovenski obrambni minister prvič sestal z novim ameriškim državnim sekretarjem za obrambo Robertom Gatesom.

Odločila bi se za enako karierno pot

O tem se je ministrica dr. Ljubica Jelušič pred zasedanjem pogovarjala tudi s parlamentarnim državnim sekretarjem pri nemškem obrambnem ministru Christianom Schmidtom.