Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sektora

POTVRDA O RADNOM ISKUSTVU WORKING EXPERIENCE CERTIFICATE

Lista sektora (prema HRN EN 473 i ISO 9712) / List of sectors (according to HRN EN 473 and ISO 9712)*: 1. Dijelovi proizvodnje (proizvodi) / product sector (products): Ö odljevci (c), eljezni i ne eljezni / castings (c), ferrous and non-ferrous materials Ö otkivci (f), sve vrste: eljezni i ne ...

HRVATSKA Country Economic Memorandum

Hrvatska je razvila jedan od najvećih javnih sektora u regiji , što je suprotno trendovima u većini zemalja kandidata za ulazak u EU u kojima je javni sektor uglavnom smanjen (Tablica 2.3).

Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" under Rural Development Programme 2007-2013 and Operational ...

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA BEOGRAD

... of Bergen and IDN Belgrade, 17-19 October Poglavlja u knjigama na srpskom jeziku • 2007 Uloga neprofitnog sektora i socijalnih preduzeća u novim programima zapošljavanja u Ekonomija i sociologija, Institut društvenih nauka, Beograd • 2006 Tipovi socijalnih dr ava i uloga neprofitnog sektora u ...

United Nations

UN FAO PROJECTS - SUPPORTING AGRICULTURAL AND FORESTRY DEVELOPMENT UN FAO PROJEKTI - PODRŠKA RAZVOJA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA U SRBIJI Razvoj sektora šumarstva u Srbiji (GCP/FRY/003/FIN) Opšti cilj Projekta: Tehnička podrška razvoju sektora šumarstva u Srbiji, da bi se obezbedilo održivo ...

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

OPIS SEKTORA 2.1. GLAVNE ZNAČAJKE SEKTORA Unutar EU industrijske aktivnosti predstavljaju značajan izvor emisije CO 2. Oko 40 posto ukupne direktne i indirektne emisije CO 2 i 30 posto ukupne emisije stakleničkih plinova u 1990. godini sačinjavaju emisije iz industrijskih procesa [2].

6WDQGDUG\NRQWUROLILQDQVRZHM ZMHGQRVWNDFKVHNWRUDILQDQVyZSXEOLF ...

=dÆf]qlngr.rpxqlndwx0lqlvwud)lqdqvyz 6wdqgdug\nrqwurolilqdqvrzhm zmhgqrvwndfkvhnwrudilqdqvyzsxeolf]q\fk,:vws 6wdqgdug\nrqwurolilqdqvrzhm]zdqhgdohm˜vwdqgdugdpl·rnuhodmsrgvwdzrzh z\pdjdqldrgqrv]fhvlgrv\vwhpyznrqwurolilqdqvrzhmzmhgqrvwndfkvhnwrudilqdqvyz sxeolf]q\fk]zdq\fkgdohm˜mhgqrvwndpl ...

HRVATSKI IT SEKTOR 2008

Iako se djelatnosti informacijskih i telekomunikacijskih tehno-logija (ICT) često povezuju, ipak ih zbog mnogih različitosti i problematike treba posebno analizirati.  DEFINICIJA I STRUKTURA ICT-SEKTORA Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007), identičnoj onoj Europske unije (NACE Rev ...

Likovne kolonije u Srbiji Art colonies in Serbia

Praksa pokazuje tipične problematične tačke u njihovom delovanju: u radu javnog sektora, to je komotna pozicija institucije koja je u celosti finansirana (režijski troškovi, programi, plate i dr.), te pretenciozan i starovremenski stav koji budžetsku instituciju definiše kao sasvim superiornu i ...

Završni Izvještaj

The European Union's CARDS Programme for Bosnia and Herzegovina Funkcionalni pregled sektora zdravstva u Bosni i Hercegovini EuropeAid/116649/C/SV/BA Završni Izvještaj Projekat finansira Evropska Unija Projekat implementira Sofreco, U saradnji sa Djikic Consulting Services