Sputtr.com | Alternative Search Engine

Seoskog

POLITIKA RURALNOG RAZVITKA - NOVA PRILIKA ZA HRVATSKU

Prvi va niji zakoni (Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o poljoprivredi ) bili su početak velike akcije uređenja i usklađivanja domaćeg zakonodavstva u području poljoprivrede i seoskog razvitka prema europskim načelima i standardima.

OPŠTINA MALI IÐOŠ MUNICIPALITY OF MALI IÐOŠ

... Podsticanje razvoja seoskog turizma i poboljšanje rekreacione moguãnosti u Opštini Opština Mali Iðoš, Feketiã 1 godina 16.600.000 RSD Opština Mali Iðoš Pored odr avanja parka i deèjeg igrališta, kao i poslovanja kafiãa, svakako je cilj korišcenje bazena, koji bi omoguãio dalji razvoj seoskog ...

The Village (Book I)

On naglašava (pa i prenaglašava) negativne strane seoskog života, ali njegov naturalizam ne posjeduje neku jasniju koncepciju koja bi promijenila stanje koje opisuje."

GRAD LOZNICA / THE CITY OF LOZNICA

Interesantna lokacija za razvoj sportsko-rekreativnog i seoskog turizma. Industrial Zone "Šepak" - Location: 1.5 km far from the city centre - Area: 82.66 hа, 32 ha equipped with infrastructure - Price: initial bidding price of land EUR 7.2-7.4 per m 2 - Commissions for the development of the city's ...

Razmatranja o Silvanovom kultu u Panoniji povodom nalaza ...

Na taj način razdvojen od svojeg prirodnog seoskog okru ženja, Silvan se prilagodio kako bi mogao udovoljiti drukči jim potrebama svojih štovatelja u gradu.

ПРЕДЛОГ

Z A K O N O TURIZMU I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet uređenja Član 1. Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način planiranja i razvoja turizma; turističke organizacije za promociju turizma; turističke agencije; ugostiteljska delatnost; nautička delatnost; lovnoturistička delatnost; usluge u ...

EnE11 – Sedma regionalna konferencija - Program ...

... institute of landscape ecology, slovak academy of sciences the promotion of the sustainable development of rural tourism and agro-tourism in caras-severin county (romania) and south banat (serbia), inside the vicinity program romania-serbia, promocija odrŽivog razvoja seoskog ...

INVEST IN KRAGUJEVAC investment guide

Netaknuta Šumadijska priroda pruža neograničene mogućnosti za razvoj seoskog, izletničkog, lovnog, manifestacionog, zdravstveno- lečilišnog i sportsko- rekreacionog turizma.

PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA I OCJENA POSTOJEĆIH ...

... očuvanje postojećih vodnih površina,-smanjivanje prevelikih građevinskih područja i ograničavanje disperzne izgradnje izvan građevinskih područja, racionalnijim korištenjem građevinskog zemljišta i utvrđivanjem uvjeta kojima će se omogućiti poljoprivredna proizvodnja i razvoj seoskog ...

FOX - NAJZABAVNIJI HOTEL NA SVIJETU

To je tek abeceda seoskog ugostiteljstva, bez koje bi bilo nemoguće uopće govoriti o toj vrsti turizma. Počeci organiziranoga seoskog turizma su predvidljivi.