Sputtr.com | Alternative Search Engine

Serioze

TERMS OF REFERENCE

... pozitë e karrierës) Numri i referencës: KPA 022/2011 Historiku: Si rezultat i konfliktit që ka ndodhur në Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999, paqartësia e të drejtave pronësore lidhur me pronën e paluajtshme private, përfshirë pronën bujqësore dhe komerciale, ka paraqitur sfida serioze në ...

THE IMPACT OF LAND REFORMS IN LAND USE CHANGES AND ...

Se bashku ndotja e ujit dhe ajrit jane ceshtje serioze si rezultat i mungese se paisjeve dhe masave te kontrollit. Pjesa me e madhe e demeve mjedisore te ndodhura ne zonat rurale gjate periudhes socialiste nuk jane riparuar.

INFLUENCE OF POTASSIUM FERTILIZATION IN PLANT OF POTATOES ...

Plehrimi gjethor këshillohet kur mungesa e potasit është serioze dhe e shkaktuar nga thatësira e tejzgjatur ose nga rritja e bimës në toka argjilore.

TERMS OF REFERENCE

Si rezultat i konfliktit që ka ndodhur në Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999, paqartësia e të drejtave pronësore lidhur me pronën e paluajtshme private, përfshirë pronën bujqësore dhe komerciale, ka paraqitur sfida serioze në mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut – dhe ka ndikuar ...

NGJARJET E PRITSHME 1

14 - 21 maj 2008Në Teatrin Kombëtar, më 15, 16, 17 dhe 18 maj, ora 19:00, do të shfaqet premierë komedia serioze “Allegretto Albania”, fituese e çmimit të parë në konkursin kombëtar të dramaturgjisë 2007, e Stefan Çapalikut, me regji nga Altin Basha, nën interpretimin e Olta Dakut ...

MBI GENDJEN USHQYESE TË LIQENIT TË BOVILLËS

Eutrofikimi i ujërave që shfrytëzohen për ujë të pijshëm mund të ketë pasoja serioze në keqësimin e cilësisë dhe të sigurisë shëndetësore.

MRDC HEALTH UPDATE

M enyra me e mire per te parandaluar gripin eshte marrja e vaksinave gripale cdo vit sidomos kur gripi mund te shkaktoje komplikacione serioze tek ju.

SEEU REVIEW

Abstrakt Arritjet e mëdha të njeriut në fushën e shkencës, teknologjisë dhe teknikave, të cilat kanë bërë të mundur një jetë më të pasur dhe më të sigurt në planetin tokë, ku edhe kanë rezultuar në ndotjen serioze të mjedisit.

KONVENTA E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR TË LUFTUAR ...

konventa e kombeve tË bashkuara pËr tË luftuar shkretËtirËzimin nË ato vende qË kanË kaluar thatËsirË serioze dhe/ose shkretËtirËzim, veÇanËrisht nË afrikË

Sigurim i Papunësisë - Informacion për kërkuesit e ...

Kërkimi i sigurimit të papunësisë në mënyrë mashtruese është një shkelje serioze. Kjo mund të çojë në gjoba të rënda, duke përfshirë NDJEKJEN PENALE dhe