Sputtr.com | Alternative Search Engine

Seriozitetin

MARUBI 2003

"Marubi 2002", u çel më datë 25 Prill 2002 dhe pati të gjithë seriozitetin dhe qartësinë e duhur lidhur me eksperiencat e mëparshme "ekspozitë apo konkurs", "seleksionim apo pjesëmarrje".

Rr. "Shinasi Dishnica", Pallati 124/1,

... Microsoft office (Word, Excel) INTERVISTE ME Z. Arben TAFAJ KRYETAR I Nj.B. 8 Pervoja 3 vjeyare ne drejtimin me kompetence e profesionalizem ne kete njesi te qeverisjes vendore ne qender te Metropolit shqiptar, me jep besimin e forcen per te vazhduar me intesitetin, pergjegjesine dhe seriozitetin e ...

Republika Kosova-Republic of Kosovo

... ta përdorë armën e zjarrit vetëm atëherë kur është absolutisht e dom os doshme dhe vetëm deri në atë nivel që kërkohet për ta arritur objektivin ligjor të Policisë, kur përdorimi i saj është në proporcion me shkallën e rrezikut dhe seriozitetin e ...

RAPORTI I PERGJEGJSHMERISE SOCIALE TE KORPORATES CORPORATE ...

Ne i kemi kushtuar seriozitetin e duhur kësaj përgjegjësie, për shkak të impaktit të saj ekonomik, social dhe mjedisor. E bëjmë këtë, sepse misioni ynë është një përpjekje afatgjatë për t’u ofruar klientëve tanë mjetet më të reja, më efektive dhe më të besueshme të ...

GUIDA E SHKOLLES JOPUBLIKE NR

MÄsuesi i p rgjigjet k rkesave t koh s n formimin etiko-profesional Ligjshmerine, ndershmerine, moralin demokratik, seriozitetin, ngrohtesine institucionale.

PËR MARRJEN E MENDIMEVE KTHYESE NGA QYTETARËT - Ky publikim ...

për seriozitetin e komunës, kujdesin e përhershëm për qytetarët dhe e përmirëson rejtingun e ko munës. Mekanizmat për marrjen e informatave kthyese

Prishtinë, Kosovë 2008 Siguria fillon në shtëpi

seriozitetin e krimit. Deri tani, janë regjistruar vetëm pak raste të ndjekjes penale për shkeljen e urdhrave të mbrojtës ose për krimet lidhur me lëndimet e lehta trupore të kryera në kuadër të

BANKAT DHE FINANCIMI I POLITIKAVE

Garancia e dhënë prej tyre në arenën ndërkombëtare për stabilitetin dhe seriozitetin e reformave të një vendi si dhe përfitimi nga përvoja globale e tyre, krijon premisa për rritjen e investimeve dhe të kapitalit ndërkombëtar në këto vende.

URDHRI I FARMACISTËVE TË SHQIPËRISË

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë, pas një rishikimi të nevojshëm dhe me seriozitetin që i takon, po sjell përpara të gjithë anëtarëve si dhe institucioneve të interesuara një përmbledhje të dokumente ve bazë, Ligjin Nr. 9150, datë 30.10.2003 "Për Urdhrin e Farmacistëve në ...

Zyra Regjionale në Pejë dyfishon aftësitë për punë

Bazuar në këtë dinamikë, por edhe në vendosmërinë dhe seriozitetin e angazhimeve që bën stafi i kësaj Zyre, pritshmëria është që deri në fund të muajit gusht të këtij viti, në këtë Regjion do të jenë notifikuara diku afërsisht 7000 prona.