Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sgutic

Ime i prezime Zvanje Ustanova e-mail adresa

OPĆI PODACI Ime i prezime Sanjin Gutić Zvanje Asistent Ustanova Prirodno-matematički fakultet e-mail adresa sgutic@pmf.unsa. ba ; sgutic@gmail.com BIOGRAFIJA LIČNI PODACI Adresa: Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71 000 Sarajevo Telefon: +387 33 279-962 OBRAZOVANJE ...