Sputtr.com | Alternative Search Engine

Shendeti

TAMPEP - a European project

Peer educators= manual TAMPEP is a concerted project by:  General coordination: Licia Brussa  TAMPEP International Foundation, Westermarkt 4, 1016 DK Amsterdam, The Netherlands, tel: +31 20/ 6247149, fax: +31 20/6246529 E-mail: tampep@xs4all. nl Coordination: Licia Brussa

Ndikimi i mjedisit dhe i punës te Shëndeti

Kapitulli 7 Ndikimi i mjedisit dhe i punës te Shëndeti Gratë ndodhen në një situatë të bezdisshme. Ne duam që të përfshihemi në studime kërkimore, sepse e dimë se trupi ynë nuk ka domosdoshmërisht të njëjtën predispozitë ndaj të gjitha llojeve të rreziqeve dhe helmeve si ...

International Conference of Ecosystems

04.06.2011 – 06.06.2011. International Conference of Ecosystem “MONDIAL HOTEL”, Resort, Tirana, Albania. Phone: +355682097864. E-mail: mjedisi_shendeti@yahoo.it

Nº Fokusin e Botimeve tº Ardhshme

Shendeti riprodhues dhe te drejtat riprodhuese jane pjese e te drejtave njerezore. Baza e tyre eshte se te gjitha ciftet dhe indi-videt kane te drejte te marrin sherbime dhe t'i ruhet e respektohet konfidencialiteti dhe privacia, dhe te drejten te vendosin lirisht dhe me pergjegjesi te plote per numrin e ...

Under the patronage of the

18 PUNËTORIA V: Kontracepsioni dhe shëndeti reproduktiv E shtunë 15 maj - ora 0900 deri 1515 Koordinator të jashtëm: Dr. Ali Kubba FRCOG Dr. Stephen Searle, Shoqata Evropiane për kontracepsion, Mbretëria e Bashkuar Koordinator të brendshëm: Dr. Fetije Kepuska, Specialiste e obstetrikës dhe ...

CONFERENCE PROGRAMME

1 04.06.2011 - 06.06.2011 International Conference of Ecosystem "MONDIAL HOTEL", Resort, Tirana, Albania Phone: +355682097864 E-mail: mjedisi_shendeti@yahoo.it; mankollih@ubt. edu.al h_mankolli@yahoo.com; Url: http://www.jieas.com CONFERENCE PROGRAMME Last Updated: June, 01, 2011 JUNE 04, 2011 ...

Hulumtim kërkimor mbi nivelin e Dhunës në Baza Gjinore në ...

Ngacmimi mund të përfshijë ndjekjet e fshehta, përcjelljet, refuzimin për largim nëse kërkohet, shqetësimet në publik dhe "kontrollimi konstant" nga një personi. 16 Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO), Definicioni dhe treguesit në planifikimin familjar, Shëndeti amënor dhe i ...

SHENDETI NE SHQIPERI

RAPORTI I ISHP-SE MBI INDIKATORET KRYESORE TE SHENDETIT 3 Të nderuar përdorues. Ky botim vjen prane jush,si një pervoje e parë e I.SH.P. (Instituti i Shëndetit Publik) dhe si një domosdoshmëri e kerkesë e natyrshme për monitorimin real e të krahasueshëm të evoluimit të treguesve ...

shendeti

2008 II 2 /// 2 /// 2 /// 2 /// 2 /// Higjiena në zonat informale dhe parandalimi i sëmundjeve infektive Ky botim është mundësuar me mbështetjen financiare të Plan Albania.

The Regional Environmental Center

Environmental NGO Participants Tel E-mail SHRMMNSH, Shkoder Fatdrit Asllani 0692132360 fatdritasllani@yahoo.com Krenar Dibra 0692174809 kenidibra2000@yahoo.com Shoqata "Mejdisi dhe Shendeti", Lezhe Gjergj Elezi 02152442; 0692170921 gjelezi@yahoo.com Shoqata per Edukate Mjedisore Greta Rraboshta 02241231; 0682203742 ...