Sputtr.com | Alternative Search Engine

Shkruaji

Projekt Manual per trajnimin e trainereve ‘Buxheti me ...

Pas 10 minutash një përfaqësues nga secili grup do të lexojë përgjigjet e secilit grup. Hapi 8 Përgjigjet e grupeve shkruaji në flipchart dhe në fund bëj

GJ U HA SHQIPE - NIVELI FILLESTAR PËR SHKOLLËN 9- VJEÇARE

Εmrat e mëposhtëm ndaji në dy grupe: në emra të përgjithshëm dhe të përveçëm.Shkruaji si duhet emrat e përveçëm: tirana, kali, mbreti, edi ...

She e Islamaj

2) Gjej alitë që përfundojnë me pikëçuditje në tekstin e lexuar dhe shkruaji më poshtë! _____ ...

Gjuha shqipe –Matura shtetërore

Shkruaji një letër shokut tënd nga Zagrebi me të cilën do ta njoftosh për qëndrimin tënd në qytetin e tij. Teksti duhet të ketë 50-60 fjalë.

Infos etc.http://ling.uni- Einführung in die Linguistik ...

miteinander verbundenen Sprachen! Griech. tha tragudisi 'er wird singen' Alban. do të shkruaji 'ich werde schreiben' Bulg. šta da piša 'ich werde schreiben'

REZULTATET E ARRITURA, STIMUL PËR TË ARDHMEN

shkruaji dhe nënshkruaji”, iu kthye të birit të Hrushovit. Dokumentin e bëri vetem në një kopje dhe e futi në kasafortë. Pas pak kohe i tha

Save the Children “Fëmijët dhe të rinjtë flasin”

shkruaji nga një cilësi që duhet për të arritur paqen. Anash vizatoi dhe disa fëmijë me ngjyrë për të dhënë idenë e shoqërisë në çdo vend të botës.

GJUHË SHQIPE

Në jetëshkrim, përveç emrit dhe mbiemrit, shkruaji edhe të gjitha të dhënat personale. 8 pikë Republika e Maqedonisë Ministria e Arsimit dhe Shkencës