Sputtr.com | Alternative Search Engine

Shpalljes

GJYKATA NDËRKOMBËTARE E DREJTËSISË

Faqe 1 nga 13 GJYKATA NDËRKOMBËTARE E DREJTËSISË Përputhja me të drejtën ndërkombëtare e shpalljes së njëanshme të pavarësisë nga Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes së Kosovës (Mendim konsultativ) Harold Hongju Koh Këshilltar ligjor, Departamenti i Shtetit i ...

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Askush nuk mund të privohet nga liria me përjashtim të rasteve të parapara me ligj dhe me vendim të gjykatës kompetente, si në vijim: (1) pas shpalljes së dënimit me burgim për kryerjen e veprës penale; (2) për dyshim të bazuar për kryerje të veprës penale, vetëm kur privimi nga liria ...

hlc-rdc.org

Pas shpalljes së pavarësisë nuk kishte incidente, sepse kjo do të ishte në dëm të shqiptarëve. Atë ditë, disa shqiptarë kanë kaluar me vetura dhe flamuj të Shqipërisë nëpër Plemetin, por nuk pati incidente.

LAJMËRIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

_____Gazmend Zajmi Street No.1, Pristina | Rruga Gazmend Zajmi Nr. 1, Prishtinë | Ulica Gazmend Zajmi Br.1, Priština, Tel: +381 38 245 031; Fax: +381 38 245 034 LAJMËRIM PËR VENDE TË LIRA PUNE Komisioni I Pavarur për Media vazhdon konkursin e publikuar me datën 31 Janar 2008 edhe për ...

INSTITUTI PR MBROJTJEN E NATYRS DHE MJEDISIT T KOSOVS

2 Studimi mbi arsyeshmërinë e shpalljes së territorit të Bjeshkëve të Nemuna Park Nacional është punuar në Institutin për Mbrojtjen e Natyrës dhe Mjedisit të Kosovës në Prishtinë.

Si Rregullore e UNMIK-ut 2003/29

Rreg.Nr. dhe data e shpalljes nga PSSP 27 Ligji për Siguri në punë, mbrojtje të shëndetit e amb.pu 2003/19 09.10.2003 2003/33 06.11.2003 28

Republika e Kosovës

Nr Emërtimi i Ligjit Nr. i Ligjit Dt. e Miratimit Rreg.Nr. dhe data e shpalljes nga PSSP 27 Ligji për Siguri në punë, mbrojtje të shëndetit e amb.pu 2003/19 09.10.2003 2003/33 06.11.2003 28 Ligji për Pesticidet 2003/20 16.10.2003 2003/35 08.12.2003 29 Ligji për ndrysh.e plotësim. të Ligjit 2003/2 Menaxh ...

Republika e Kosovës Emërtimi i Ligjit

Emërtimi i Ligjit . Nr. i Ligjit : Dt. e Miratimit . Rreg.Nr. dhe data e shpalljes nga PSSP: 1. Ligji themelor i pensioneve : 2002/1 . 04.07.2002 : 2002/15 26.07.2002

Instituti për Studime i Shkencave Organizative - Aplikative ...

Sipas drejtësisë franceze pas shpalljes si i zhdukur masa e pasurisë nuk u jepet trashëgueseve ne pronësi por vetëm për ta shfrytëzuar, domethënë ata nuk kane te drejte qe sendet nga masa e pronësisë ti tjetërsojnë. 9 Kure vendimi i gjykatës është i formës se prere qe e deklaron një ...

Tetovë, Korrik 2011

· Në rast se kandidati nuk është i kënaqur me vendimin e sjell nga ana e Komisionit të njësisë së Universitetit, në afat prej 24 orësh nga dita e shpalljes së vendimit të Komisionit, kandidati ka të drejtë të parashtrojnë ankesë deri te Komisioni Qendror.