Sputtr.com | Alternative Search Engine

Shqetesues

Ndikimi i mjedisit dhe i punës te Shëndeti

... të përdorura në vendet e punës kanë pasur ndikim përsa i përket riprodhimit te kafshët dhe ky fakt është shqetësues. Shumica e tyre nuk janë studiuar në lidhje me efektet që kanë te njeriu. N ...

BESTSELLER NUMËR NJË

Autorizimin ekskluziv për editimin në internet i këtij libri nga përkthyesi e ka faqja shqiptare www.syri3.com dhe www.sa-kra.ch BESTSELLER NUMËR NJË

1.Inflacioni

CREATED BY: ARBER HOTI www.provimet.co.nr 1.Inflacioni Paraqet nje semundje makroekonomike dhe konsiderohet si nje problem shqetesues per ekonomine ne teresi dhe per firmat dhe kosumatoret ne veqanti.

13338/SexWise/Albanian

Gjatë pubertetit trupi ndryshon me shpejtësi dhe ky mund të jetë një udhëtim shqetësues, por edhe i këndshëm. Këto ndryshime mund t'ju bëjnë të ndjeheni krenar ...

Permbledhje ekzekutive jo-teknike te raportit teknik me ...

Ky fenomen, veçanërisht për shkaqe antropogjene, është tepër shqetësues në Shqipëri ( rreth 10 % e territorit të vendit është përfshirë nga degradimi e dezertifikimi).

PLANI I ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KOMUNA

Fondi Shqiptar i Zhvillimit 9 ndjekin shkollen fillore dhe ate 9-vjeçare, dhe po aq shqetesues eshte dhe numri i nxenesve qe ndjekin shkollen e mesme.

STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM TË KOMUNËS SË ...

39 2.2 Tregues shqetësues të arsimit ..... 40 2.3 Nivelet e edukimit ..... 42 2.4 Arsimi i mesëm i lartë ..... 43 2.5 Arsimi i lartë ...

Peja - Raporti komunal

Problem shumë shqetësues për banorët e komunës së Pejës është edhe shtrati i lumit Lumëbardhi, problem ky që fillon që nga Patrikana e deri në Komunën e Klinës.

Skenderaj - Raporti komunal

Një problem shqetësues konsiderohet edhe braktisja e shkollës nga nxënësit. Kjo dukuri është më e theksuar tek femrat se sa tek meshkujt.

I CILËSISË SË ARSIMIT NJË PËRQASJE ALTERNATIVE NDAJ

shqetësues për shkak të ndikimit tek OMZH-të e tjera. Për shembull rritja e përqindjes së nënave me arsim 9-vjeçar ose të mesëm nënkupton reduktim të nivelit të vdekshmërisë foshnjore dhe