Sputtr.com | Alternative Search Engine

Shteteve

Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg ...

Për të qenë e drejtë pjesëmarrja e këtyre shteteve, Komisioni Evropian kërkon pjesëm arrje financiare nga buxhetet e shteteve të interesuara, në mënyrë adekuate ndaj pro-grameve konkrete.

SUPREME COURT OF KOSOVO - Bulletin of the Case Law

Ky projekt u financua nÎpÎrmes grantit tÎ Shteteve tÎ Bashkuara nÎ PrishtinÎ dhe Departamentit tÎ DrejtÎsisÎ tÎ Shteteve tÎ Bashkuara.

CDSS All-County Information Notice, I-66-99

Ministria e Bujqësisë të Shteteve të Bashkuara Programet e asistencës ushqimore Informacion për refugjatët PROGRAMI I TRISKAVE USHQIMORE Programi i triskave ushqimore ndihmon shumë njerëz, duke përfshirë edhe refugjatët, për të blerë ushqimin e nevojshëm për një shëndet të mirë.

WOMEN IN POLITICS MEAN TANGIBLE GAINS FOR DEMOCRACY

Programet e NDI në Kosovë përfshijnë fuqizimin e legjislativit, zhvillimin e partive politike dhe pjesëmarrjen qytetare dhe n ë pjesë ë t ë madhe financohen nga Populli Amerikan përmes Agjensionit të Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

NENI 8 - AKTIVITETET E PESHKIMIT 8.1 Detyrat e t ë gjitha Shteteve 8.1.1 Shtetet duhet të sigurojnë qe brenda ujrave nen juridiksionin e tyre, të zhvillohen vetëm aktivitet e peshkimit te lejuararan nga ato, dhe keto aktivitete jane kryer ne nje menyre te pergjegjshme. 8.1.2 Shtetet duhet te mbajnë ...

PËR MARRJEN E MENDIMEVE KTHYESE NGA QYTETARËT - Ky publikim ...

Qëndrimet e autorit, të shprehura në këtë publikim, nuk i shprehin qën drimet e Agjencisë së SHBA-ve për zhvillim ndërkombëtar ose të Qev erisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Me shnime sqaruese:

Me shënime sqaruese: Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara paraqet ligjet themelore të shtetit.

AMBASADA E SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS NË SHKUP ...

AMBASADA E SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS NË SHKUP, MAQEDONI Me 7 tetor të vitit 2002, Stejt Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i dorrëzoi Kongresit të SHBA-ve Raportin e katërt vjetor për liritë fetare (religjioze).

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shkuka ka kënaqësin ...

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bën prezantimin e Shërbimit të ri Informativ për Viza Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup ka kënaqësinë që t'ju prezantoj Shërbimin e ri Informativ për Viza (SH.I.V. ) për ata të cilët banojnë në Maqedoni apo ...

HISTORIKU I INTEGRIMIT TË BASHKIMIT EVROPIAN

Gjithsesi nëpërmjet Artikullit 235 të tij, ai u dha Shteteve Anëtare mundësinë të vepronin në fushat e paparashikuara nga ai (Traktati) duke marrë unanimisht masa të përshtatshme për të arritur një nga objektivat e tij.