Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sicer

Section 1: Introduction

The significance of local enrichment is context-dependent in SICER (a) (b) Figure S13: In SICER, the significance of a local enrichment is context dependent.

COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC of 3June2003 on taxation of ...

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 94 thereof,

KARIERNI CENTER UNIVERZE V NOVI GORICI

Izpostaviti velja še aktivnosti, ki jih nudijo le nekateri karierni centri, in sicer: CERŠ in Karierni center Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru imata vzpostavljeno elektronsko bazo podatkov z ţivljenjepisi vpisanih študentov za posredovanje ustreznega profila študentov podjetjem, ...

KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V ...

Poznamo razli*ne oblike usposabljanja in sicer: pripravniötvo, uvajanje, dopolnilno usposabljanje, priu*evanje in podobno. ( Moûina in drugi, 2002, stran 216, 217 ) .

UNIVERZA V LJUBLJANI

Glede na zemljepisno lego uspevajo čajni grmi med 43° severne in 30° ju ne zemljepisne širine in sicer v tropskih in subtropskih razmerah, ...

3 NACIONALNI RAČUNI

Statistične informacije, št. 37/2009 12 Rapid Reports No 37/2009 Davčna uprava RS, in sicer v 65 dneh po koncu četrtletja; tax within 65 days after the end of the quarter of a year; ...

9 IZOBRA EVANJE

V letih 2006, 2007 in 2008 so se skupni izdatki za formalno izobra evanje sicer povečali, in sicer v letu 2006 na 1.929,6 milijona EUR, ...

CHARACTERIZATION OF AUTOCHTHONOUS LACTIC ACID BACTERIA FROM ...

Na osnovi rezultatov smo izbrali nekatere isolate in jih kot starterske culture uporabili v poskusih izdelave sira in sicer iz surovega in pasteriziranega mleka.

ANALIZA PROIZVODNJE IN OCENA UČINKOV IZBOLJŠAV

V nadaljnjem so predstavljene trenutno najbolj mo ne realne rešitve v predlogih izboljšav, ki sicer ne predstavljajo nekih velikih nalo b, ...

Zdrav Vestn 2009; 78: I-137–41

rektuma, ki smo ga oskrbeli s šivi, sicer je bila naprav ljena vaginalna histerektomija s sprednjo vaginalno plastiko z mrežico. Drugi dan po posegu je postala