Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sicer

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po ...

Glede na vsa prej navedena dejstva menimo, da lahko družba delničarjem razdeli višje dividende, in sicer v višini 1,60 EUR bruto na delnico, kar pomeni, ...

2 PETEK, 16. 12. 2011 Učenci 7. A gredo v okviru projekta ...

2011 ZDRAVSTVENA VZGOJA: 1. razred Zdravstvena vzgoja za učence prvih razredov bo potekala kot vsako leto, in sicer: IZVAJALKA: K. Noč KRAJ: čitalnica ZAČETEK: ...

Zasnova predšolske vzgoje v vrtcih

Poleg tega lahko varstvo otrok na domu, in sicer za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, izvaja tudi fizična oseba, ki se vpiše v register pri Ministrstvu RS za šolstvo in šport kot varuh predšolskih otrok.

Analiza lokalnih specifičnih značilnosti ekoremediacij v ...

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj

ANALIZA STANJA IN POTREB NEVLADNIH ORGANIZACIJ (NVO)

ANALIZA STANJA IN POTREB NEVLADNIH ORGANIZACIJ (NVO) V KOROŠKI STATISTIČNI REGIJI Ravne na Koroškem, JULIJ 2011 »Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

DIATONIČNA HARMONIKA MELODIJA H-E-A

Spisek rabljenih harmonik v gc ČURIN in v ALPEN harmonike Stran 1 od 8 Zadnje a uriranje: 18.1.2011 • Vse rabljene harmonike kupljene pri nas, Vam jih vzamemo v račun** in sicer: po sistemu -vsako začetno leto izgubite 100 €.

Javno povabilo izvajalcem usposabljanja - delodajalcem za ...

4 in sicer: Sklop I - krajše usposabljanje, ki traja 2 meseca Sklop II - daljše usposabljanje, ki lahko traja od 3 do največ 6 mesecev, vendar nikoli dlje kot do 31.8.2011.

EU Regional Policy Inforegio Panorama 20

Povzetek Trajnostna energetika: vloga regij 3 Regije lahko znatno prispevajo k uresničevanju ciljev zanesljivosti preskrbe, konkurenčnosti in trajnosti, in sicer tako, da spodbujajo energetsko učinkovitost, uporabo obnovljivih energetskih virov in inovativnih tehnologij - s pozitivnimi ...

na primeru start - up podjetja

Na primeru podjetja Zdravi obrok d.o.o., ki trži pet produktov, in sicer: • Basic solate, • King solate, • Basic sendviče, • King ...

Razmerje med zemljiškoknjižnim in izvršilnim postopkom (ob ...

Kupec pridobi s sklepom o domiku t. i. pri*akovalno pravico. Ta sklep sicer še ne predstavlja pridobitve lastninske pravice, pomeni pa naslov za njeno pridobitev.