Sputtr.com | Alternative Search Engine

Simmetrie

Mathematics/ Wiskunde

... en reekse - Linêer (Rekenkundig) - Kwadraties - Meetkundig - Derde graads - Sigma Notasie - Som Formule - Oneindige Rye 1 30 2 Funksies, Grafieke en Logs - Inverse funksies - Eienskappe van grafieke en inverses (waarde- en definisieversameling, afsnitte met asse, draaipunte, maks of min, asimptote, vorm en simmetrie ...

Wiskunde Graad 10 WebBoek

KENMERKE VAN ALLEFUNKSIES 1.4.6 Lynevan Simmetrie 'nGrafiekweerspieëlhomselfin'nsimmetrielyn. Hierdielynemag die x -en y -asseinsluit. Byvoorbeeld, in Figuur1.5 isdiesimmetrieom die y -as.

Naam: - IMMETRIE EN T RA N SFORMASIES - Na voltooiing van ...

Werkboek 9 SIMMETRIE EN TRANSFORMASIES 3. a Maak op dieselfde manier die volgende knipsels: b Waarom is die helftes links en regs van die voue in hierdie figure gelyk?

FAKULTEIT OPVOEDKUNDE

Wys jou konstruksies en metings en gevolgtrekkings. 'n Gelykbenige trapesium : 1. het minstens een paar ewewydige sye 2. het minstens een paar gelyke teenoorstaande sye 3. het twee pare gelyke aanliggende hoeke 4. het gelyke hoeklyne 5. het minstens een as van simmetrie deur 'n paar teenoorstaande sye 6 ...

SIMMETRIE NEL PIANO CARTESIANO

I. Savoia - Simmetrie nel piano cartesiano - Marzo 2011 SIMMETRIE NEL PIANO CARTESIANO SIMMETRIE RISPETTO AGLI ASSI CARTESIANI La simmmetria rispetto ad un asse è quella trasformazione che associa a ciascun punto un altro punto tale la retta che li congiunge sia perpendicolare all'asse di ...

COLORI SUPERFICI

Intarsio (3.5"x3.5") (3.5"x18") (9"x9") M8,8x8,8 cm M8,8x45 cm M22,5x22,5 cm (9"x18") (18"x18") (36"x36") M22,5x45 cm M45x45 cm M90x90 cm Simmetrie polished - poli - Poliert - pulido Rosone polished - poli - Poliert - pulido Solid polished - poli - Poliert - pulido 013315 INTARSIO FASCIA GOLD M45x8,8 00 012429 INTARSIO MIX GOLD M8 ...

Wiskunde Graad 7

Simmetrie en vergroting Opdrag 133 7 7.1.5 (a) 7.1.7 (d) 7.4.2 (b) 7.4.5 (b) Watter vertrek sal die woonkamer wees? Vermenigvuldiging van positiewe desimale getalle Oppervlakte Opdrag 136 8 7.1.5 (a) 7.1.7 (d), (e) Nog 'n besoek aan die winkels …

Esercizisvolti

Simmetrie: nessunaevidente (lafunzionerisulta inverit a sim-metricarispettoallarettax=1). 5. Limiti (ecalcolodegliasintoti): calcoliamoilimiti in 0,1,2, +1,1. lim x! 0 + jx 1j lnjx 1j =1 lim x! 0 jx 1j lnjx 1j =+1 Larettax=0 epertantoasintotoverticale. lim x! 1 jx 1j lnjx 1j =0 Inx=1 abbiamopertantounadiscontinuit aeliminabile. ...

Wiskunde Graad 5

EENHEID 3 Om 'n wenner te wees 51 Egipte se piramides Aktiwiteit 1 - Ondersoek 53 Simmetrie en transformasie Aktiwiteit 2 - Skriftelike Werk 58 Rotasie en verplasing Aktiwiteit 3 - Opdrag 62 Tessellasies (Teëling) Aktiwiteit 4 - Opdrag 65 Tweedimensionele vorms Aktiwiteit 5 - Ondersoek/ Opdrag ...

Wiskunde

simmetrie-as x = p draaipunt (p ; q) definisie-vers x Rx R waarde-vers As a > 0, het parabool ‘n minimumwaarde by draaipunt. As a < 0, het parabool ‘n maksimumwaarde by draaipunt.