Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sinteze

Concise aspects regarding the accounting treatment for ...

GÎRBINĂ, M. M., BUNEA, ŞT. - Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS (revised) [Syntheses, Case Studies and Grid Tests Concerning the Application of IAS] ...

Evidence-based results depending on the implant used for ...

Orthopaedic surgeons are justifiably confused by the multitude of different implants available for osteosyn-thesis of femoral neck fractures. Valid comparisons between implants to determine which is best can only be made within the context of randomized trials.

w e t e n s ch a p

w e t e n s ch a p hersenonderzoek Het straffeloze brein Veel misdadigers kennen geen angst, straffen werkt dan niet. Hersenonderzoekers willen daarom ingrijpen in het emotionele brein van misdadigers.

Angstige herinnering verdwijnt als zenuwcel kapot gemaakt wordt

Angstige herinnering verdwijnt als zenuwcel kapot gemaakt wordt De herinnering aan een bepaal-de afschrikwekkende gebeurte-nis zit in een handjevol zenuw-cellen in de amygdala, het emo-tiecentrum in het brein.

Fakultet za fizičku hemiju

APSTRAKT U okviru ove doktorske disertacije su izlo eni različiti načini sinteze najnovijih oksidnih katodnih materijala za litijumske izvore struje LiFePO 4 i LiCr 0.175 Mn 1.825 O 4 kao i osobine ovih materijala koje su va ne sa stanovišta hemijskih izvora struje.

Analiza upotrebe i ispoljavanja ne eljenih dejstava ...

Uzrok ovih pojava je smanjenje sinteze fizioloških PG koji deluju zaštitno na sluzoko u eluca, na pluća, bub-rege, kao i povećanje lokalne sinteze prostaciklina ...

INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE ...

Utjecaj vrste kvasca na sposobnost sinteze SO 2 su potvrdila i istraživanja Rankine i Pocock [11]. Istraživanje Premužić i dr. [9] također je ukazalo na veliku različitost u sposobnosti sinteze SO 2 zavisno.

SELECTION OF INDIGENOUS YEAST STRAINS ISOLATED FROM CV ...

GEWURZTRAMINER FROM ILOK WINEGROWING REGION 325 J. Cent. Eur. Agric. (2008) 9:2, 323-328 Određivnje egzocelularne sinteze enzima Sinteza egzocelularnih enzima izvršena je po metodi predloženoj od Orlić et al. [6].

DIPLOMSKI RAD

Započeli su s inaktivacijom aktivnih mjesta u PKS ili dodavanjem aktivnih mjesta iz drugih PKS, radi sinteze novih makrolida s različito reduciranim β-ugljicima i različitom stereokemijom.

HEMIJSKA INDUSTRIJA

... Nataša V. Valentić, Slobodan D. Petrović, Optimizacija postupka sinteze kalcijum- i natrijum-citrata u laborato-rijskim i poluindustrijskim uslovima ...