Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sistemu

PROŠIRIVANJE UPITA U GEOLOŠKOM INFORMACIONOM SISTEMU SRBIJE ...

PROŠIRIVANJE UPITA U GEOLOŠKOM INFORMACIONOM SISTEMU SRBIJE (GEOLISS) Ranka Stanković, Ivan Obradović, Olivera Kitanović. Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

FOLD AND FAULT CONTROL ON THE DRAINAGE PATTERN OF A DOUBLE ...

Takšno območje je primerno za proučevanje vpliva gub in prelomov na tok podzemne vode v dvojnem vodonosnem sistemu. Cilj večsledilnega poskusa s sedmimi injicirnimi točkami je bil označitev idravlični povezav in linearni itrosti toka.

Odgovornost proizvođač a u integrisanom sistemu bezbednosti ...

Odgovornost proizvođača u integrisanom sistemu ... Manufacturer’s Responsibility in the Integrated Food Safety System 266 tehnologija mesa 48 (2007) 5-6, 266-269 Stručni rad

KORELACIJA KONCENTRACIJE Lp(a) SA PROMJENAMA U HEMOSTAZNOM ...

korelacija koncentracije lp(a) sa promjenama u hemostaznom sistemu i stepenom izraŽenosti ishemiČne bolesti mozga

FOND “ATANASIJE STOJKOVIC” PLAN RADA FC KURSA ENGLESKOG ...

FOND “ATANASIJE STOJKOVIC” PLAN RADA FC KURSA ENGLESKOG JEZIKA PROFESOR – Nedeljka Fabri NIVO - FIRST CERTIFICATE odgovara nivou 3 u sistemu od 5 nivoa Cambridge ESOL

EFFECTS OF EARTHq UAKES IN POSTOJNA CAVE Sy STEM UČINKI ...

effects of earthquakes in postojna cave system . uČinki potresov v postojnskem jamskem sistemu stanka Šebela¹ . izvleček udk 550.34:551.44(497.4 postojna)

З А К О Н

З А К О Н О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ i. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: планирање, припрема, доношење и извршење буџета Републике Србије ...

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU - Član 1

I OSNOVNE ODREDBE . Predmet uređivanja . Član 1 . Ovim zakonom uređuje se: planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije;

Incidence and imaging characteristics of skeletal metastases ...

zuje na prisustvo sekundarnih depozita u koštanom sistemu, a u skladu sa publikovanim kriterijumima 10. Shodno tome, svi nalazi su podeljeni u kategorije: pozitivnih sa prisustvom

Z A K O N O BUDéETSKOM SISTEMU

Z A K O N O BUDéETSKOM SISTEMU "Sluûbeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10 i 101/10 (integralni tekst sa izmenama i dopunama od 12. oktobra i 29. decembra 2010. godine) I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ureñivanja Član 1.