Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sjednici

Odluka o osnivanju ISME, zbirna

("Službeni list SCG", broj 44/05), Vlada Republike Crne Gore na sjednici od 29. marta 2007. godine, donijela je ODLUKU O OSNIVANJU INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU CRNE GORE

Časopisi u kojima se radovi boduju do 7 bodova

(usvojeni na sjednici Vijeća Fakulteta dana 1. 12. 2009. godine) Časopisi u kojima se radovi boduju do 7 bodova 1. INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH (ISSN: 0309-1317 ; UDK: 71/72) 7 bodova 2.

Općinsko vijeće Jasenice, na svojoj 10. sjednici, odr anoj ...

1 Temeljem čl. 28. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine, broj: 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02 i 100/04), članka 30. Statuta Općine Jasenice ("Slu beni glasnik Zadarske upanije" broj 3/06) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Jasenice ("Slu beni glasnik ...

Naziv društva za upravljanje penzionim fondom: ATLAS PENZIJA ...

Stanka Dragojevića br.4 Naziv penzionog fonda: DOBROVOLJNI PENZIONI FOND PENZIJA PLUS IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PENZIONOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2010 - 31.12.2010 U Podgorici, dana Broj Usvojen na sjednici Odbora direktora Društva za upravljanje: Djelovodni broj Komisije:

Na osnovu člana 3 stav 1 tačka 4 Zakona o energetici ...

Na osnovu člana 3 stav 1 tačka 4 Zakona o energetici („Službeni list RCG“, broj 39/03) i člana 40 stav 3 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 21/09), Vlada Crne Gore na sjednici od 17

STANDARDNI POMORSKO-KOMUNIKACIJSKI IZRAZI

MSC je na svojoj 68. sjednici je prihvatio Nacrt Standardnih pomorsko-komunikacijskih izraza koji je sastavio Pododbor za sigurnost plovidbe . Nakon probne primjene Nacrt IMO SMCP 2001 bio je nadopunjen na 46. sjednici Pododbora za sigurnost plovidbe.

NEKA OTVORENA PITANJA U PRIMJENI INSTITUTA PRIVREMENOG UVOZA ...

Uredbom Vlade Republike Hrvatske donesenom na sjednici 12. studenoga 1998., Republika Hrvatska pristupila je toj konvenciji. Za Republiku Hrvatsku ona je stupila na snagu 1. lipnja 1999. odobrenima za smještaj i čuvanje plovila, a dijelom s upravnim i prekršajnim predmetima koji se razmatraju u ...

Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i ...

Filozofskog fakulteta, Fakultetsko vijeće na 6. sjednici u akademskoj godini 2007/08. održanoj dana 31. ožujka 2008., donijelo je PRAVILIK O DEMOSTRATORIMA

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke - 1 Na temelju ...

1 Na temelju članka 30. Statuta Zagrebačke banke d.d., Uprava Zagrebačke banke d.d. je na svojoj 239. sjednici, održanoj dana 6. srpnja 1999. godine, donijela ove Opće uvjete poslovanja

RIJEČ UREDNIKA

Detalji o organizaciji kongresa razmatraće se na narednoj sjednici predsjedniš-tva. Prva radna sjednica predsjedništva zakazana je za 28.05.2010. godine na Širokom Brijegu.