Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sjevernog

PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA ...

PRETHODNO PRIOPĆENJE / PRELIMINARY COMMUNICATION NAUTIČKI TURIZAM "Naše more" 55(5-6)/2008. ISSN 0469-6255 (249-261) 249 PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA NA PRIMJERU SJEVERNOG JADRANA AHP Method Applied in Selecting a Location for a Nautical Tourism Port (Case ...

AGENCIJSKI MODEL ORGANIZACIJE CENTRA ZA ODRŽIVI RAZVOJ OTOKA ...

90 Mirela Ahmetović, dipl.oec. AGENCIJSKI MODEL ORGANIZACIJE CENTRA ZA ODRŽIVI RAZVOJ OTOKA SJEVERNOG JADRANA SAŽETAK Zakonom o otocima iz 1999. godine potaknuta je izrada programa održivog razvitka za otočne skupine na hrvatskom dijelu Jadrana.

12th Conference on Vernacular Architecture ALPS - ADRIATIC

... Ljubljana - Slovenija Ovalna suhozidna mošuna s vegetalnim krovom s dugoljastim središnjim otvorom - drevna preteča, ali i suvremenik modernih "staja s vanjskom klimom" Mošuna je tradicijsko jednoprostorno pokriveno suhozidno sklonište za stoku, većinom za ovce, na hrvatskom dijelu Sjevernog Jadrana.

ZI MA 2009. /10. À la carte jelovnik

IZ MORA FROM THE SEA Bakalar, svinjetina i ökampi File bakalara iz Sjevernog mora pe*en u maslinovom ulju i maj*inoj duöici, preöana svinjska vratina, ökampi, jabuke dauphinnoise Cod, pig and langoustines North sea cod loin roasted in olive oil and thyme, pressed young pig neck, langoustines, apple ...

12 MNJE Silvana

lokalnim stanovništvom posebno centralnog i sjevernog dijela zemlje, koje u njima jednostavno prepoznaje razvoj nu šansu. Tako je Razvojno kulturno-informacioni centar

3 1. Polazne postavke

EEkkoonnoommsskkaa ppoolliittiikkaa CCrrnnee GGoorree zzaa 22000099.. ggooddiinnuu 2 . S S A A D D R R Ž Ž A A J J . I - OPŠTI OKVIR POLITIKA I CILJEVA.....3 I - OPŠTI OKVIR POLITIKA I ...

Razgraničenje teritorijalnog mora između Hrvatske i ...

Radi se o prostoru sjevernog Jadrana koji se naziva Tršćanski zaljev. Njegove obale okru uju tri obalne dr ave: Hrvatska, Slovenija i Italija.

KONTEJNERSKI PROMET NA SREDOZEMLJU S POSEBNIM OSVRTOM NA ...

Dokaz je tome činjenica da su im glavni konkurenti luke Sjevernog i Baltičkog mora preko kojih se odvija većina vanjske trgovine dr ava na istoku Srednje Europe, iako im je Jadransko more puno bli e.

STRUCTURAL ANALYSIS OF NORTH ADRIATIC FIXED OFFSHORE PLATFORM

STRUKTURNA ANALIZA NEPOMIČNE PLATFORME SJEVERNOG JADRANA OSLONJENE O MORSKO DNO Sa etak Opisan je postupak analize strukture nepomične platforme oslonjene o morsko dno u namjeri da se odredi mogućnost takvog pomorskog objekta da podnese ekstremne okolišne uvjete u kombinaciji s radnim opterećenjima.

OGLAS ZA POMORCE

... WARNING NR. 28/2009 From 27 th November 2009 due to underwater activities in Tivat bay - Porto Montenegro, forbiden sailing, fishing and submarine activities sea area bounded following positions: A. B. C. D. RADIOOGLAS BR. 29/2009 U toku su radovi na rekonstrukciji gatova u blizini sjevernog ulaza ...