Sputtr.com | Alternative Search Engine

Skeletnih

Metabolički sindrom - međuodnos inzulinske rezistencije ...

To ima za posljedicu smanjeno stvaranje dušičnog oksida (NO) u endotelnim stanicama i vazokonstrikciju u glatkim mišićnim stanicama krvnih žila te smanjenje transporta GLUT 4 s posljedičnim smanjenim ulaskom glukoze u stanice skeletnih mišića (25, 26).

Matične ćelije zubne pulpe i njihov potencijalni značaj u ...

U uslovima in vitro ili in vivo ove ćelije mogu da se diferenciraju, s određenim međusobnim razlikama, u pravcu odontoblasta, hondrocita, osteoblasta, adipocita, neurona/glije, glatkih i skeletnih mišićnih ćelija, endotelnih ćelija i melanocita.

MYASTHENIA GRAVIS AND PREGNANCY - CASE REPORT MIASTENIJA ...

Osnovne karakteristike bolesti su promjen-ljiva slabost i prekomjerna zamorljivost skeletnih mišića, kao i poboljšanje mišićne snage poslije odmora ili primjene antiholinesteraznih lijekova.

Laboratorijska dijagnostika bolesti jetre Laboratory ...

Ista aktivnost nalazi se u stanjima nekroze, upale ili traume srčanog ili skeletnih mišića i značajno je viša od vrijednosti ALT. U alkoholnoj bo-lesti jetre vrijednost AST je viša od ALT.

References and General data

Petraškovič, Z.: Sistema stroitelьstva obьektov obšestvennogo naznačeniя v stalebetonnom naprя ennom karkase, Monta nыe i specialьnыe rabotы v stroitelьstve, Moskva, Яnvarь 1994, str. 19-20. 48. Petrašković, Z., Kisin, S.: Analiza nekih elemenata skeletnih konstukcija zgrada, INDIS ...

Dentoalveolarni terapijski efekti Herbst aparata i aktivatora ...

Adaptacija ili, kako se još naziva modifikacija rasta, predstavlja postupak u ortodontskoj funkcionalnoj terapiji kojim se preostali (rezidualni) rast bolesnika koristi da se provocira i usmeri promena u polo aju i veličini vilica radi postizanja dobrih skeletnih i dentoalveolarnih odnosa 3.

Ime: Prof.dr.sc. Dragan Primorac

Vedrana Škaro Primjena novih biljega mtDNA u forenzi čno-geneti čkoj analizi skeletnih ostataka razli čite starosti. / doktorska disertacija.

Krvotok i mikrovibracije

Kontrakcija skeletnih misica je neophodna da bi se krv u venskom koritu kretala nasuprot dejstvu gravitacione sile. Za funkcionisanje hidrodinamske pumpe cak nije neophodna potpuna kontrakcija misica, vec je dovoljna stimulacija mikrovibracijama malih amplituda misicnih celija i vlakana.

8. Medicinska fiziologija i biohemija SMST

Sličnosti i razlike u kontrakcijama skeletnih i glatkih mišića 17. Motorne jedinice (sporih i brzih mišića) 18. Zamor mišića 19. Izvor kalcijumovih jona pri kontrakciji skeletnih, glatkih i srčanih mišića

PALMETA KOSIH GRANA

Republička savjetodavna slu ba u biljnoj proizvodnji - 2 - ukloniti do osnove one letoraste koji ne dolaze u obzir za formiranje skeletnih grana.