Sputtr.com | Alternative Search Engine

Skladu

-distribúcia tovaru - veľkoobchodná činnosť je ...

Činnosť firmy je zameraná na:-výrobu rámov a vidlíc-výrobu ráfikov bicyklových kolies-povrchovú úpravu-farbenie ako aj na veľkoobchodný a maloobchodný predaj bicyklov a bicyklových komponentov.-distribúcia tovaru - veľkoobchodná činnosť je vykonávaná okrem centrálneho skladu aj ...

Spisak roba svrstanih u skladu sa uredbama Evropske unije ...

Spisak roba svrstanih u skladu sa uredbama Evropske unije koje su objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije" Republika Srbija - Ministarstvo finansija - UPRAVA CARINA Celex No: Regulation No/Date: OJ L No/Date "Sl. gl. RS" br./datum Discription of goods Opis robe CN oznaka 32006R1125 ...

Na osnovu člana 28.. Zakona o deviznom poslovanju (»Sl ...

UniCredit Bank Srbija a.d. 4 • Da u slučaju korišćenja poreskih olakšica u skladu sa sporazumom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dostavi Banci dokaz ...

IN VIVO -DERIVED EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE ...

en/sl 1 annex ii in vivo -derived embryos of domestic animals of the bovine species for import, collected in accordance with council directive 89/556/eec priloga ii zarodki domaČega goveda, pridobljeni in vivo, za uvoz, zbrani v skladu z direktivo sveta 89/556/egs

ISKUSTVA U RAZVOJU I REALIZACIJI PROJEKTA VJETROELEKTRANE 42 ...

mišljenja nadležnih tijela i pravnih osoba, u skladu s kojima se pristupilo izradi glavnog projekta u cilju dobivanja građevinske dozvole. Također je izvršena valorizacija zatečenog stanja na lokaciji, pri čemu su izrađene sljedeće studije:

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA VAKALICE ZA PSE NAMJENJENE ...

bile pripremljene isključivo od sljedećih nusproizvoda ivotinjskog podrijetla: / has been prepared exclusively with the following animal by-products: (2) bilo / (2) either [— djelova zaklanih ivotinja, koje su bile prikladne za prehranu ljudi u skladu sa zakonodavstvom Republike ...

VA 2248-LED/VA 2248m-LED LCD*Display

Oznaka s desne strane je u skladu s direktivom o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima 2002/96/EC (WEEE). Oznaka govori o zahtjevu da se uređaji NE odlažu kao nerazvrstani gradski otpad već da se za to mora koristiti sustav za povrat i prikupljanje u skladu s lokalnim zakonima.

Gazette of the Republic of Serbia No. 62/2006) and Section 3 ...

OBAVEZE BANKE UNDERTAKINGS OF THE BANK Član 2. / Article 2 Banka se obavezuje da će po otvorenom računu: After the account has been opened the Bank undertakes to: • primati devizna sredstva Klijenta samo u valutama koje su predmet kupovine i prodaje na deviznom tr ištu, a u skladu sa Odlukom o ...

UGOVOR O STUDIRANJU

Član 21 Student odgovara za povredu obaveze u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata kojim se pru aju pravični i nepristrasni mehanizmi rješavanja disciplinskih pitanja, definišu lakše i te e povrede obaveza studenata, disciplinski organi i propisuje disciplinski postupak.

Declaration of Conformity

• Iznutra i TQPMKB epo YZ premaz u skladu s GSK • Elastomeri odobreni po KTW i W 270 Po Mje primene • Vodo WPEOF cev J / vodovodna postrojenja