Sputtr.com | Alternative Search Engine

Skryftekens

Lu 1 Lu is te r

A fr ikaan s H u is taa l K on teks:1. K o r tve rha le /F abe l(/N k io ev se jo lle u e2 ie. T teem ks a te s vv oa ln g ea nn sd e jo r u L he ae n rda b re oa es k 3 w. aG t e ind idg itee k l4 a.s D

Leeruitkomstes en Assesseringsstandaarde

20 SKRYFTEKENS Leeruitkomstes en Assesseringsstandaarde LEERUITKOMS 4 Ta al Die leerder is in staat om taalstrukture en -konvensies gepas en doeltreffend te gebruik ASSESSERINGSST ANDAARDE •Gebruik kennis van belangrike spelpatrone, -reëls en -konvensies vir nuwe en/of komplekse woorde en ...

05 LEES EN GRAMMATIKA.indb

4 SKRYFTEKENS Leeruitkomste en Assesseringstandaarde Leeruitkoms 4 (Taal) Die leerder is in staat om taalstrukture en -konvensies gepas en doeltreffend te gebruik.

ENTRY FORM -MAYJUN 2010 PRIVATE mollies

Skryftekens in naam Y= Ja N= Nee Ras A= Asiër B= Swart C= Bruin I= Indiër W= Blank

e-mail: mahlodim@gpg.gov.za EXAMINATION INSTRUCTION No. 5 of ...

Skryftekens in naam Y/J = Yes/Ja N = No/Nee 17. Postal address Posadres 18. Postal Code Poskode 19. Dialling Code Skakelkode Number Nommer

MIDSTREAM COLLEGE Graad 7

Dit sluit die volgende in: Begripstoets Taalleer - Skryftekens - meervoude - verkleining - los- en vasskryf van woorde - leestekengebruik - basis / stam - morfeme / voegsels - verbindingsklank - afleidings - samestellings - samestellende afleidings - kompleks - simpleks - sinonieme - antonieme - homofone - homonieme ...

English Complete

Skryftekens 00:22:31 19. Leestekens 00:24:30 20. Woordvorming 00:25:02 21. Woordorde 00:22:11 22. Tye 00:20:16 23.

Afrikaans huistaal Graad 6

Registerverandering Skryf Proeflees Skryftekens Sinslengtes. Onderskeid Vluglees. Soeklees. Emotiewe skryf-werk. Redes vir handeling aflei uit tekste. Sinonieme, anto-nieme, homonieme, homo-fone.

Graad 9 / Grade 9

VRAESTEL 1 : 1h15 Begripstoets (20 punte) } Opsomming (10 punte) } 60 punte Taal (30 punte) } Taal (Alle leerwerk uit Reënboogtaal) • Hoofletters Bl. 36 • Skryftekens Bl. 8, 9, 13 en 16 • Leestekens Bl. 13, 36, 44 • Enkelvoudige sin (O, V, G) Bl. 93, 97 en 116 • Lydend en Bedrywend Bl ...

Uittreksel uit Leerderboek gr. 5

Skryftekens: ..... Die deelteken .....