Sputtr.com | Alternative Search Engine

Skupinu

Current and Future HPV Vaccines: Promise and Challenges

Current and Future HPV Vaccines: Promise and Challenges 2006 1455 NW Leary Way Seattle, WA 98107-5136 USA Tel: 206.285.3500 Fax: 206.285.6619 www.path.org

Skupinu číslic 15 nazýváme perioda, skupinu číslic 28 ...

7. ročník -2. Racionální čísla 1 2. Racionální čísla 2.1. Vymezení pojmu Kaţdé číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, je číslo racionální.

ANTIBODIES AGAINST BORRELIA BURGDORFERI IN SCLERODERMIA ...

Ako pozitívnu kontrolnú skupinu sme vyšetrili 55 pacientov s lymskou boreliózou, a to skorou formou erythema migrans (EM, n=50) a neskorou ko nou formou acrodermatitis chronica atrofi-cans (ACA, n=5).

METAPODACI U INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA ZA MATERIJALE METADATA ...

U daljnjem razvoju tih sustava te i se unifikaciji i standardizaciji strukture i vrste metapodataka s obzirom na tretiranu skupinu materijala ili skupinu svojstava, i to na sljedećim razinama: - definicija pojmova u vezi svojstava i karakteristika materijala i multijezični rječnici, oznake svojstava ...

rehabilitacijska znanost danas nude mogu**nosti kako

63 Hrvat. [portskomed. Vjesn. 2007; 22: 63-70 Primljeno 11. 07. 2007., prihva}eno 04. 12. 2007. SA*}ETAK Cerebralna paraliza je termin koji ozna*ava skupinu sindroma motori*kog o*ate**enja neprogresivne prirode koji su posljedica lezije ili anomalija mozga u ranim 31 fazama njegova razvoja.Ovo ...

Kožne promjene kod bolesnika s dijabetesom u Karlovačkoj ...

Neki autori još dodaju i petu skupinu, a to su endokrini sindromi s kožnim pro-mjenama i šećernom bolesti, u što spadaju migrirajući nekrotični eritem kod glukagonoma, atrofija kože, strije i hirsutizam kod Cushingovog sindroma, zadebljana koža i pojačano znojenje kod akrome-galije, ...

Mirisne pelargonije u poljskom uzgoju

... 44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma 261 Mirisne pelargonije u poljskom uzgoju Ivanka Ţutiš, Danijela Bota Agronomski fakultet Sveuĉilišta u Zagrebu, Svetošimunska c. 25, 10000 Zagreb, Hrvatska (e-mail: izutic@agr.hr) Saţetak U rodu Pelargonium (porodica Geraniaceae ) znaţajnu skupinu ...

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

Ispitivanje je uključivalo 228 koji su bili podijeljeni u tri dobne skupine: skupinu studenata, skupinu ispitanika srednje ivotne dobi i skupinu starijih ispitanika.

Mladen Franjo - ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG ...

Lignolitički enzimi je zajednički naziv za skupinu enzima koji kataliziraju oksidacijsku depolimerizaciju, tj. razgradnju lignina 4. U tu skupinu enzima ubrajaju se lakaza,

ZDRAVSTVENO STANJE I FUNKCIONALNOST ŽVAČNIH JEDINICA U ...

Na osnovi iznesenih rezultata, može se zaključiti da je rana i dobro organizirana pedijatrijsko-stomatološka preventivna skrb za djecu s CP-om, imperativ za smanjenje kako oboljenja zuba tako i cijeloga stomatognatoga sustava, te za održavanje njegova zdravlja za tu ionako rizičnu skupinu.