Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sladkorne

UNIVERZA V LJUBLJANI

porta so: trgatev, stiskanje, fermentacija in ekstrakcija, stabilizacije sladkorne stopnje, mešanje z vinjakom, zorenje v sodih in nazadnje usteklenič

DR AVNI PROGRAM PRESEJANJA IN ZGODNJEGA ODKRIVANJA ...

Pri tem mu je v pomoč tudi Vprašalnik za pripravo na kolonoskopijo in e pripravljeni obrazci z različnimi terapevtskimi shemami za sladkorne bolnike, ki so priloga prej omenjenega Priročnika.

GLOBOKA INFILTRATIVNA ENDOMETRIOZA DEEP INFILTRATING ...

Najpogosteje se uporabljata klasifikacija Enzian 24 in klasifikacija, ki jo je predlagal Chapron. 23 Uvod Endometrioza je ena najpogostejših bolezni: pogostejša je od raka, sladkorne bolezni in spolno pre-nosljivih bolezni.

POZNI ZAPLETI SLADKORNE BOLEZNI

POZNI ZAPLETI SLADKORNE BOLEZNI Mojca Ţerjav Tanšek UVOD Kljub sodobnemu zdravljenju sladkorne bolezni nihanja vrednosti krvnega sladkorja vodijo v kronične zaplete, ki se kaţejo predvsem kot: - spremembe na malih ţilah (mikroangiopatija), ki povzročijo prizadetost ledvic, oči in ...

NACIONALNI PROGRAM ZA OBVLADOVANJE SLADKORNE BOLEZNI ...

2 kazalo 1. uvod 2. sladkorna bolezen predstavlja veliko breme za posameznika in njegove bliŽnje 3. sladkorna bolezen predstavlja veliko breme za zdravstveni

UNIVERZA V LJUBLJANI

KAZALO 1 UVOD .....1 2 OSNOVNE ZNAČ ILNOSTI TRGA SLADKORJA V EU.....2 2.1 Pridelava sladkorne pese in sladkornega trsa ...

Pomen ogljikovih hidratov pri urejanju sladkorne bolezni

Pomen ogljikovih hidratov pri urejanju sladkorne bolezni Štetje ogljikovih hidratov Andreja Širca-Čampa, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, dietetičarka Jože Lavrinec, VMT, bolnišnični dietetik

POZNAVANJE IN VODENJE SLADKORNE BOLEZNI PRI OTROCIH IN ...

POZNAVANJE IN VODENJE SLADKORNE BOLEZNI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH S SLADKORNO BOLEZNIJO TIP 1 Nataša Uršič Bratina*, Mojca erjav Tanšek, Nina Bratanič, Ciril Kr išnik, Magdalena Avbelj, Tadej Battelino Pediatrična klinika, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni ...

DIABETIČNO STOPALO-KRONIČNI ZAPLET SLADKORNE BOLEZNI

univerza v mariboru medicinska fakulteta katedra za druŽinsko medicino diabetiČno stopalo-kroniČni zaplet sladkorne bolezni seminarska naloga 4.

ZBORNIK 1998 za internet

sladkorne bolezni v štiri osnovne oblike (sladkorna bolezen tip 1, sladkorna bolezen tip 2, drugi tipi sladkorne bolezni, nosečnostna sladkorna bolezen) in dve vmesni kategoriji nenormalne