Sputtr.com | Alternative Search Engine

Slovenije

TELEKOM SLOVENIJE

Telekom Slovenije, a modern communications company with sales revenue of €650 million, has become the backbone of

ADMINISTRATIVE AND OTHER TERRITORIAL BREAKDOWNS OF THE ...

Statisti čni letopis Republike Slovenije 2009 Upravna in druge členitve ozemlja RS Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia 2009 Administrative and other territorial breakdowns of the Republic of Slovenia 1 2 2.

ISSN 0351 - 0077 PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE MUSEUM ...

ISSN 0351 - 0077 PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE MUSEUM HISTORIAE NATURALIS SLOVENIAE SCOPOLIA 28 Botanica Geologica & Palaeontologica Museologica 18 Zoologica BogdanHORVAT: Aquatic Empididae Fauna (Diptera) in Bosnia and Herzegovina Favna vodnih muh Empididae (Diptera) v Bosni in Hercegovini ...

Glas Slovenije - Voice of Slovenia

The Teaching of SLOVENIAN LANGUAGE in Australia 25 years 1977 to 2002 Glas Slovenije - Voice of Slovenia

Glas Slovenije junij 2001/169

25. junij Dan dr avnosti Republike Slovenije 25. junij 2001 10-letnica slovenske dr ave Glas Slovenije junij 2001/169

TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

1 TELEKOM SLOVENIJE, D.D. www.telekom.si Sector: Telecommunications Ticker: TLSG SV Telekom Slovenije is the leading Slovenian telecommunications operator.

Ljubljana - Slovenia Pošta Slovenije, Busines Unit Ljubljana ...

21 / 22 March 2007 / PostEurop Quality of Service Working Group meeting Page 1/3 Quality of Service Working Group meeting - AGENDA, Ljubljana - Slovenia Pošta Slovenije, Busines Unit Ljubljana, Čopova ulica 11, 1000 Ljubljana Day 1 10.00 - 18.00, Wednesday, 21 March 2007 10.00 1 Welcome ...

Geodetska uprava Republike Slovenije

Geodetska uprava Republike Slovenije Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia activities report 2004 letno poroËilo 2004

Ekološki Sklad Republike Slovenije, Javni Sklad ...

Ekološki Sklad Republike Slovenije, Javni Sklad Environmental Fund of the Republic of Slovenia, Public Fund Vesna Vidič, Assistant Director October 2007 Fund overview: The Slovenian Environmental Development Fund (the Fund) was established in 1993 as a legal public entity under the 1993 ...

REPUBLIKA SLOVENIJA

republika slovenija drŢavni zbor Številka: 003-02/09-22/ epa 607-v datum: 19. april 2010 drŢavni zbor je na seji dne 19. 4. 2010 sprejel zakon o ratifikaciji arbitraŢnega sporazuma med vlado republike slovenije in vlado republike hrvaŠke (bhras) v naslednjem besedilu: zak on o ratifikaciji ...