Sputtr.com | Alternative Search Engine

Slovensku

ROZŠÍRENIE A OCHRANA VRETIENKOVITÝCH (LEPIDOPTERA ...

59 Folia Faunistica Slovaca (1996) 1: 59-68 ROZŠÍRENIE A OCHRANA VRETIENKOVITÝCH (LEPIDOPTERA, ZYGAENIDAE) NA SLOVENSKU DISTRIBUTION AND CONSERVATION OF BURNETS (LEPIDOPTERA, ZYGAENIDAE) IN SLOVAKIA Miroslav K ULFAN 1 & Ján K ULFAN 2 1 Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská ...

The Current Situation in Slovakia: Trafficking in Human ...

Situacia na Slovensku englisch do PDF.doc. 1 The Current Situation in Slovakia: Trafficking in Human Beings. Author: Katarína Farkašová and the team of Alliance of Women in Slovakia Our ...

ISBN 80-8062-248-5

evkonyv-szlov-4.qxd!"!!## "!$%&""$'" (# "#) # " " *#"!!#! & ()$ +,!"!)#-#!!!#!."!)$/!.!0 #! ""!!!$1#! ((#2! # "("() #" "(!!# "("!&"!""$!"# $ %&'" ISBN 80-8062-248-5 150 Sk

Diftéria, tetanus, pertussis -je potrebné očkovanie ?

Očkovanie na Slovensku Povinné očkovanie:-od roku 1958 -kombinovanou trojvakcínou DTP (celobunečná vakcína proti pertussis) -ALDITEPERA-Postupne rôzne ďalšie kombinácie celobunečných vakcín - D.T.COQ, TetractHib, PentactHib.-od r. 2005 čiastočne a od roku 2006 celoplošne vakcína s ...

The Global Competitiveness Report 2009–2010 Klaus Schwab ...

The Global Competitiveness Report 2009–2010 Klaus Schwab, World Economic Forum

References

Bartlová, Alena (1984): Hospodárská kríza na Slovensku v rokoch 1929-1933, Historický časopis 2, 1984. VEDA, Bratislava. Bartlová, Alena (1986): Triedne boje proletariátu na Slovensku v rokoch 1929-1934 , Historický časopis 2, 1986 .

V čísle nájdete:

Iné výhody: Práca v profesionálnom prostredí agentúry, ktorá bola prvá svojho druhu na Slovensku, patrí medzi lídrov na trhu a je členom významnej medzinárodnej siete., Náročná, zaujímavá, kreatívna, rôznorodá práca, ktorá na jednej strane vyžaduje neustále ...

Bibliography

Sikora, Stanislav, Hótar, Viliam S., Laluha, Ivan, and Zala, Boris, eds. Kapitoly z dejín sociálnej demokracie na Slovensku [Chapters in the history of social democracy in Slovakia].

KPMG in Slovakia

Tomáš Ciran, Partner, Head of Tax Quentin Crossley, Partner, Head of Risk & Compliance 2 | KPMG in Slovakia Marc Derydt, Partner, Head of Audit Richard Farkaš, Partner Ľuboš Vančo, Managing Partner Ľuboš Vančo, Managing Partner Vitajte v KPMG KPMG na Slovensku má v súčasnosti viac ...

Century in Slovakia

čné procesy v Srbsku a na Slovensku, a projektu VEGA ce of the project APVV Folklórne žánre a sociálna komunikácia čia. Dejiny vedeckého myslenia