Sputtr.com | Alternative Search Engine

Smije

AHDNAMA FATIH SULTAN MEHMEDA najstariji dokumenat o ljudskim ...

J a sam sultan Mehmed han, neka je po-znato svima, uopće od prostog puka kao i odjeljenjima ova moja vlastodr aća povelja, kojom bosanskim svećenicima uka-zujem veliku pa nju, te zapovjedam: spo-menutim i njihovim bogomoljama ne smije biti smetnje ni pritiska, neka se smjeste u svojim bogomoljama ...

Moderna Europa: Izazovi za sestrinsku praksu Modern Europe ...

Predavanje ne smije trajati dulje od 8 minuta plus 2 minute rasprave. Posterska prezentacija ne smije trajati dulje od 3 minute plus 2 minute rasprave.

Zahtjevi preduvjetnog programa GAP/GMP / GHP specifični za ...

Odredbe CAC/RCP: 1-1969, Rev 4-2003, 57-2004 i 47-2001 za primarnu proizvodnju mlijeka: o mlijeko ne smije sadrţavati bilo koji kontaminant na nivou koji ugroţava odgovarajuće nivoe zaštite javnog zdravlja, kada je dostupan potrošaĉima ; o kontaminacija mlijeka od ţivotinja i okoline ...

KODEKS POSLOVANJA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM ...

Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima (obveznice i zapisi) ne smije prelaziti 50 posto imovine fonda. Valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20 posto.

VA916-4 User Guide, Croatian

Rukovanje njime podliježe ovim dvima uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada.

UPUTE ZA UPORABU USISAČA

HR GB Prije uporabe aparata paûljivo pročitajte upute za uporabu •Usisač se smije priključiti samo na utičnicu izmjenične struje 220/230 V, čiji je osigurač minimalno za 16 A. •Usisač je namijenjen uporabi u kućanstvima za suho usisavanje.

POPIS OSOBA KOJE ĆE BORAVITI NA JAHTI ILI BRODICI ZA ...

PODACI O JAHTI/BRODICI Yacht/Boat particulars IME/OZNAKA JAHTE/BRODICE Yacht's/boat's name and identification mark _____ DRŽAVA UPISA JAHTE/ BRODICE State of Registry of the yacht/boat _____ BROJ OSOBA KOJE JAHTA/ BRODICA SMIJE PREVOZITI ...

VA 2248-LED/VA 2248m-LED LCD*Display

Rukovanje njime podliježe ovim dvima uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada.

"A bleak wind blew from the Adriatic among those mighty tombs ...

Jedna točkica 100°C, dvije 150°C, tri 200°C *proizvod se smije čistiti u kemijskj čistionici. Slovo u krugu obavještava o vrsti sredstva za čišćenje koje se smije primjenjivati *proizvod se smije sušiti u sušilici za rublje.

www.drustvonoa. org

Zabrinuti smo za kvalitet i odnos prema civilizacijski visokovrijednom Zakonu koji ne smije imati formalni karakter a niti smije štititi interese bilo kojeg lobija u BiH koji prirodne zakone preinačava u zakone struke.