Sputtr.com | Alternative Search Engine

Smije

Na osnovu člana 23, stav 1, tačka 10 Zakona o Sudskom ...

Predsjednik suda odnosom prema sudijama ne smije stvarati osjećaj vlastite nadreñenosti. Predsjednik suda je duûan preduzeti mjere kontrole sluûbenika i namjeötenika u postupku ostvarivanja prava stranaka na slučajnog sudiju, kako se ne bi dovela u sumnju nezavisnost u postupanju u pojedinim ...

Na putu zaposlenja sa

Svladana ovisnost se ne mora reći budućem poslodavcu! Kazne: Poslodavac ne smije pitati kandidata o kaznama ili otvorenim krivičnim postupcima, ako to nije relevantno za to radno mjesto.

tereni Ručno zalijevanje Javne vrtove, travnjake i sportske ...

Pokretni hidromasažni bazen smije se puniti ili dopunjavati samo u skladu s Planom korištenja vode. Vodene igračke Vodena igračka spojena na crijevo ne smije se upotrebljavati ni u koje vrijeme.

chromos-svjetlost.hr

Ne smije stvoriti sjajni film na podlozi. Ne smije se dodavati u boju. Nanosi se u jednom sloju kistom ili valjkom uz obveznu zaštitu okvira prozora i vrata te stakla i prozorskih klupčica.

Kodeks sudijske etike

Predsjednik suda odnosom prema sudijama ne smije stvarati osjećaj vlastite nadrenenosti. Predsjednik suda je dužan preduzeti mjere kontrole službenika i namještenika u postupku ostvarivanja prava stranaka na slučajnog sudiju, kako se ne bi dovela u sumnju nezavisnost u postupanju u ...

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

kloro-1-etilen (vinil klorid monomer) 75-01-4 Ne smije se koristiti kao potisni plin za bilo koji aerosol. 3. Tekuće tvari i pripravci koji se smatraju opasnima prema Zakonu o kemikalijama.

UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA1

Niko se ne smije dr ati u ropstvu ili potčinjenosti: ropstvo i trgovina robljem zabranjeni su u svim oblicima. Član 5. Niko se ne smije podvrgnuti mučenju ili svirepom, nečovječnom ili poni avajućem postupku ili ka njavanju.

zakon o agenciji za specavanje korupcije

(1) Direktor ne smije obavqati nikakve druge funkcije - plaćene ili neplaćene - u privrednom društvu, političkoj partiji ili nevladinoj organizaciji, ne smije biti vlasnik udjela ili dioničar u nadziranoj

Časopis Sarajevske sveske

Fiktivnost teksta ne smije biti izgovor za pisanje budalaština, nelogičnosti i grešaka koje obesmišljavaju cijelu priču. Često se sjetim knjige koju je napisala žena porijeklom

Tretmani IPL uređajem

Tretmani IPL uređajem Tretman se ne smije provoditi ukoliko je osoba: Alergična na sunce U drugom stanju Boluje od bilo koje vrste kožne bolesti Boluje od dijabetesa Boluje od epilepsije Ima ugrađen peacemaker Boluje od tumora Konzumira antibiotike, vitamin A, K ili druga sredstva za ...