Sputtr.com | Alternative Search Engine

Snovi

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC ...

united nations convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, 1988

PR06MOP PROJDRAVA POR2 PRIL2

CRP: priprava okoljskih standardov za kemijske snovi v vodnem okolju – poročilo II faze projekta 11/2006/PR06MOP_PROJDRAVA_POR2_PRIL2 ZZV Maribor - Inštitut za varstvo okolja Stran 1 od 125 Summary report for 1,3,5-Trimetylbenzene (Mesitylene) and

Efficacy of three natural substances against apple aphid ...

UČINKOVITOST TREH NARAVNIH SNOVI PRI ZATIRANJU ZELENE JABLANOVE UŠI (APHIS POMI DE GEER, APHIDIDAE, HOMOPTERA) V LABORATORIJSKIH RAZMERAH. V letu 2008 smo preučevali delovanje treh okoljsko sprejemljivih snovi za zatiranje zelene jablanove uši (Aphis pomi).

Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Aškerčeva 5 ...

RECOMMENDED TEXTBOOKS MAIN TEXTBOOK: • T. Koloini: Prenos toplote in snovi, FKKT, Ljubljana, 1999. • W.L. Mc Cabe, J.C. Smith, P. Harriot: Unit Operations of Chemical Engineering, 2 nd Ed., McGraw Hill, New York, 2001.

DESCRIBING CHEMICAL EXPERIMENTS

Urna stekla uporabljamo za prekrivanje čaš in za reakcije z malo snovi. S terilnico in pestilom drobimo in uprašujemo trdne snovi. Izparilnice uporabljamo za zgoščevanje raztopin in za odstranitev topila.

Diferencialne ena•cbe 1. Katera dru•zina krivulj re•si ...

Hitrost razpadanja radioaktivne snovi je v vsakem trenutku sorazmerna masi snovi. Denimo, da v 1600 letih razpade polovico za•cetne koli•cine snovi (t.j. razpolovni

Biotransformacija zdravil

Biotransformacija zdravil •Živali -kompleksni sistemi za odstranjevanje telesu tujih snovi (ksenobiotiki) -strupene rastline •Zdravila -poseben primer ksenobiotikov •Distribucija -lipofilne snovi -kopičenje v tkivih •Hidrofilne snovi se laže in hitreje izločajo.

Pomen vlakninaste krme - sena za konje

Hranilne snovi kot so beljakovine in sladkorji se v ustni votlini mehanično sproste, kajti slina konja ne vsebuje prebavnih encimov. V začetnem delu elodca prevladuje skoraj nevtralno kemično okolje (ph=5.99), ki omogočajo v hrani vsebovanim encimom (proteaze in amilaze) in mikroorganizmom ...

Merjenje radioaktivnosti

Odkrijemo pa ga lahko po raznih učinkih na atome snovi, skozi katero prehaja. In a gas detector the radiation ionizes the gas in a tube. The resulting charged particles, electrons (-) and ions (+), form an electric current through the tube.

Prehranska modulacija imunske funkcije in nutrigenomika

782 Zdrav Vestn | november 2010 | Letnik 79 PregLedni čLanek /reView Izvleček Razvoj znanosti o prehrani je v zadnjih desetle-tjih potekal v smeri prepoznavanja esencialnih hranilnih snovi, vitaminov, mineralov in ele-mentov v sledovih ter postavljanja prehranskih smernic, predvsem zato, da bi ...