Sputtr.com | Alternative Search Engine

Socialtj

Socialtj nstens verksamhetsplaner 2011

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Verksamhetsplan 2011 2011-01-01 Kommunchef Till och med 2011-12-31 Dokumentansvarig Version Senast reviderad Dokumentinformation Detta dokument gäller för Socialchef 2010-01-01 Dnr 21/11-700 ...

(Microsoft Word - beh\366ver socialtj\344nsten bry sig.doc)

"Skolsociala" problem och gränsöverskridande arbete Seminarium på FoU-Norvdväst, 23 april (Microsoft Word - beh\366ver socialtj\344nsten bry sig.doc)

Parkering P1

... B&B Kulturhuset *Bl St‰llet * NETTO CC Clothing B Damas Juveler Parkering P1 POLIS ABF NORDEA Shiny Days Solotek Gˆteborg Stad - Socialtj‰nsten & Vuxenenheten Angereds L‰karhus - VÂrdcentral Bring Citymail Gatukˆk Press-byrÂn Swed-Bank Restaurang Bordet Rest. ...

Nationella riktlinjer Lena Weilandt

Nationell strategi f Nationell strategi f ör god vård och ör god vård och god kvalitet i socialtj god kvalitet i socialtj änsten änsten Systematiska kunskapsöversikter Nationell uppföljning Nationella riktlinjer och och öppna jämförelser Informationsförsörjning prioriteringar Nationell IT ...

SEKRETESS I SKOLAN

Socialtj−nsten har en s−rst−llning n−r det g−ller sekretess eftersom det i socialtj−nstens uppgift ligger att g„ in och ge barn stıd och skydd om det far illa eller riskerar sin h−lsa.

INNEHÅLLET UNDER DAGEN

... social stöd & Långsiktiga insatser med social stöd & kombinationsbehandling kombinationsbehandling Samordnade insatser socialtj Samordnade insatser socialtj änst och psykiatrisk vård: ...

Kungälvs kommuns handlingsplan i drogpolicyfrågor - -en ...

(Socialtj.L, 14 kap, 1 §) Med barn avses varje människa under 18 år (Socialtj.L. 1:2) Yrkesverksamma och myndigheter. Alla som arbetar i en yrkesmässigt bedriven verksamhet inom socialtjänst, ...

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

för 2012 LSF Beslut 2011 Socialtj.-o arb.marknadsf örvaltn. Beslut 2011 BESLUT 2011 exkl bad och gym Beslut exkl bad/gym. Sökt belopp för 2012 Förslag Bad/gym Förslag exkl bad/gym.

Förbättra krisstödet inom socialtjänsten

2 Förord Denna rapport utgör grundmaterialet till en artikel som publicerades i en specialutgåva i tidskriften Socionomen februari 2005. Ulf G Conrah som författat rapporten har i samband med sin forskarutbildning fokuserat sina studier kring krishanteringen inom socialtjänsten.

Skolid Skolkod Skola

... 151 F 16751 BROMMA 19708018055501Lernia AB SFI Box 47329 10074 STOCKHOLM 22467018056902Socialtj. o arbetsmf SFI Sthlm Socialtj. o. arbetsmarknadsf. 10664 ...