Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sorularda

2001 - ÜDS Mart / Đ NG-Sa ğ 1. – 21. sorularda, cümlede ...

A 2001 - ÜDS Mart / ĐNG-Sa ğ. Bil. www.yesdil.com 1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. – 21. sorularda, cümlede bo ş bırakılan yer- lere uygun dü şen sözcük ya da ifadeyi bulu- nuz.

2000 - ÜDS Aralık / Đ NG-Sa ğ 1. – 21. sorularda ...

A 2000 - ÜDS Aralık / ĐNG-Sa ğ. Bil. www.yesdil.com 1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. – 21. sorularda, cümlede bo ş bırakılan yer- lere uygun dü şen sözcük ya da ifadeyi bulu- nuz.

WWW.KPDS.ORG 1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan ...

WWW.KPDS.ORG 1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. The laws concerning the breeding of animals for

1 1.-15. sorularda, cümlede boş bırakı

mehmetmamger@hotmail.com KPDS (KASIM 2005) 1 1.-15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

1*24*sorularda,*cümlede*bo *bırakılan*yerlere*uygun* dü ...

WWW.KPDS.ORG 1 * 1995*KASIM*KPDS*SORULARI* * 1*24*sorularda,*cümlede*bo *bırakılan*yerlere*uygun* dü en*kelime*veya*ifadeyi*bulunuz.* 1.*Many*of*the*critics*clearly*regarded*several*of*the* paintings*on*____*as*of*poor*quality.*

I. GRAMMAR 1-40. sorularda bo şlu ğu dolduracak en uygun ...

I. GRAMMAR 1-40. sorularda bo şlu ğu dolduracak en uygun seçene ği i şaretleyiniz. 1- I don’t think he’ll come to the party, _____? a- do I b- will he c- don’t you d- won’t he e- don’t

INGILIZCE I - 1 –4. sorularda diyaloglardaki ve ...

kou school of foreign languages modern languages department - 24/09/2010 1. 2010

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 11

sorularda, karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz. Başlangıç saati:10:35 Bitiş saati:10:45 Toplam süre:10 dakika 47.

uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

2005 KASIM KPDS 1 1. - 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. A fair proportion of the workforce now work their homes, a ----that has been made possible by computers.

ÜDS DENEME SINAVI FEN B İ L İ MLER İ - 4 A

7.Cevabını iki seçeneğe kadar indirgediğiniz sorularda, size göre doğru çıkma ihtimali zayıf olan seçeneği işaretleyiniz. www.bademci.com